• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

Beste lezer van dit bericht,

Burgerkabinetten...

U hoort het steevast in de media. De stem van burgers wordt te weinig gehoord. Ongenuanceerde stellingen over hoe we samenleven, durven onze samenleving wel eens te verdelen. Wij geloven dat het anders kan en zijn ervan overtuigd dat u en uw organisatie, de mensen die u samenbrengt, de belangen die u behartigt, een verschil kunnen maken. Voor de derde keer op rij organiseert Vlaams minister Sven Gatz een Burgerkabinet. De vorige twee Burgerkabinetten hebben aangetoond dat burgerparticipatie leidt tot betrokkenheid, tot nuance, tot inzicht én tot waardevolle beleidsaanbevelingen die mee richting geven aan het toekomstige beleid.

Onder één dak wonen met je volwassen kinderen, voor steeds meer gezinnen is dit - al dan niet tijdelijk - de beste oplossing. Daar komt wel een en ander bij kijken... Hoe pak je dat best aan? Wat is de impact van deze woonvormen op de gezinsrelaties? Hoe zorg je voor een voldoende privacy? Hoe organiseer je de zorg voor de kleinkunderen en voor ouder wordende ouders? Hoe regel je de financiële zaken? Wat zijn de eventuele gevolgen voor pensioenen, uitkeringen of manzorgpremies? Kortom, hoe blijft het gezellig?

 

 

Op dinsdagavond 13 december houdt Samenhuizen vzw de vinger aan de pols in Brussel. Samen met de initiatiefnemers bekijken we vijf bestaande en toekomsige samenhuisprojecten in de Brusselse regio. De initiatiefnemers getuigen over hun traject en de huidige stand van zaken. Op deze avond spreekt iedereen zijn eigen taal, vragen en antwoorden in het Nederlands, Frans of Engels zijn dus allemaal welkom!

 

 

Het is vandaag in België dag van de mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die regelmatig voor een langdurig ziek persoon of een persoon met een beperking zorgt. In Brussel zijn mantelzorgers weinig bekend met de organisaties die hen kunnen helpen, zegt het Steunpunt Mantelzorg van de Socialistische Mutualiteiten. Daar moet verandering in komen.

23 juni 2016 is Dag van de Mantelzorg in België. (© Saskia Vanderstichele)

Dinsdag 7 juni werd tijdens een persmoment het boek Het BuurtPensioen voorgesteld. 

Het boek “Het BuurtPensioen, samen zorgen voor elkaar en voor later” reflecteert over de  positieve ervaringen van het pilootproject in Neder-Over-Heembeek.

Het legt uit waar Het BuurtPensioen over gaat, hoe het werkt, welke meerwaarde de deelnemers ondervinden en hoe het kan geïmplementeerd worden.  Het boek is levendig dankzij de talrijke getuigenissen van deelnemers die actief mee vorm gaven het initiatief.

Het objectief is om andere gemeenten en buurten te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Het boek is verkrijgbaar bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel. 

Tel 02/211.02.40

buurtpensioen@woonzorgbrussel.be

In bijlage krijgt u alvast een voorproefje

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Deze nieuwe visietekst schuift de  ‘actief zorgzame buurt’ naar voor als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel.

Buurtgerichte Zorg pleit ervoor om met alle zorg- en welzijnsactoren lokaal samen te werken, dicht bij de zorgbehoevenden. Om de kwaliteit van de zorg voor alle lagen van de bevolking te kunnen blijven waarborgen, is structurele samenwerking nodig tussen alle overheden, formele en informele zorgverstrekkers, gebruikers, ontwikkelaars en andere partners in de zorgsector. De buurt wordt de draaischijf van zorg en welzijn.

De ondertekenaars van deze visietekst

  • geloven sterk in de visie en het potentieel van Buurtgerichte Zorg,
  • engageren zich om, ieder op zijn eigen terrein en in samenwerking met anderen, daar vorm aan te geven, 
  • ijveren voor een breed maatschappelijk draagvlak om Buurtgerichte Zorg te realiseren.

Wil uw organisatie deze visitekst mee ondertekenen?

Gebruik deze link of bezorg uw gegevens aan kenniscentrum@woonzorgbrussel.be

  • Bij een herdruk van de visietekst wordt het logo van uw organisatie toegevoegd (zie pagina 4).
  • U kan ook ten persoonlijke titel tekenen.

Onderzoekers van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) maakten samen met partners, o.a. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, een analyse van verschillende vormen van ‘samenhuizen’ van ouders met volwassen kinderen.

'Zoals het klokje thuis tikt' gaat in op de uitdagingen en doet concrete aanbevelingen om dit te ondersteunen en te optimaliseren.

Luc Lampaert, medewerker alternatieve woonvormen bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, schreef mee aan hoofdstuk 10, Ontwikkelingen in Brussel en Vlaanderen, van deze publicatie. 

Op 13 mei 2016 werd deze publicatie voorgesteld op de studiedag 'Zoals het klokje thuis tikt', op de campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Herwig Teugels, directeur van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, deed mee aan het pannelgesprek op deze studiedag. 

Het gemankeerde (t)huis is een visueel-antropologische studie van de woonpraktijken van zelfstandig wonende ouderen in Brussel. Aan de hand van interviews en fotografische reportages onderzoekt het boek hoe ouderen hun alledaagse leefwereld structureren en vormgeven, en daarmee inspelen op lichamelijke en geestelijke beperkingen en obstakels in de woning en de publieke ruimte van de stad. Welke copingstrategieën hanteren ouderen om hun woonomgeving leefbaar en werkzaam te maken? Welke betekenissen kennen oudere mensen toe aan hun woning en woonomgeving?

 

 

 

 

 

 

                           

Erasmushogeschool Brussel

Departementen GL en MMM

Opleidingen Verpleegkunde en Sociaal werk nodige uit:

____________________________________________________________________

                                  

Zorg- en hulpverleners geven vaak aan dat ze de praktische tools missen om in hun dagdagelijkse werkrelatie met de oudere in te spelen op de toegenomen diversiteit. Op deze studienamiddag gaan we aan de slag met concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener.

Hoe kan ik rekening houden met mijn eigen culturele waarden en normen?

Hoe stel ik een vraag over geloof? Hoe houd ik rekening met voedingsgewoonten?

Tijdens deze studienamiddag wordt het werkboek Cultuursensitieve zorg voorgesteld waarin een concreet antwoord wordt gegeven op dergelijke vragen.

Doelgroep: zorg- en hulpverleners, beleid en management van zorg- en welzijnsorganisaties.

 
Inhoud syndiceren