Kiezen voor kleinschalig- & huiselijkheid

 

Het Kenniscentrum begeleidt volledig onafhankelijk de realisatie van woon-zorgprojecten. Kleinschalige, huiselijke projecten die zich perfect integreren in een wijk of buurt passen in onze visie.

Een kleurrijke kijk op een Actief zorgzame Buurt.

Ga mee met je tijd! 10 tips voor een kleurrijke Actief zorgzame Buurt.

Dagverzorgingscentra...onmisbaar in een goed Brussels zorgbeleid.

Het Vlaams Woonzorgdecreet regelt een brede variatie aan woon- en zorgvormen voor ouderen en zorgbehoevenden, gaande van thuisondersteuning door mantelzorgers tot gespecialiseerde zorg in een woonzorgcentrum. Eén van de belangrijke schakels in het woonzorgaanbod is het dagverzorgingscentrum.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

Het gemankeerde (t)huis is een visueel-antropologische studie van de woonpraktijken van zelfstandig wonende ouderen in Brussel. Aan de hand van interviews en fotografische reportages onderzoekt het boek hoe ouderen hun alledaagse leefwereld structureren en vormgeven, en daarmee inspelen op lichamelijke en geestelijke beperkingen en obstakels in de woning en de publieke ruimte van de stad. Welke copingstrategieën hanteren ouderen om hun woonomgeving leefbaar en werkzaam te maken? Welke betekenissen kennen oudere mensen toe aan hun woning en woonomgeving?

 

 

 

 

 

 

                           

Erasmushogeschool Brussel

Departementen GL en MMM

Opleidingen Verpleegkunde en Sociaal werk nodige uit:

____________________________________________________________________

                                  

Zorg- en hulpverleners geven vaak aan dat ze de praktische tools missen om in hun dagdagelijkse werkrelatie met de oudere in te spelen op de toegenomen diversiteit. Op deze studienamiddag gaan we aan de slag met concrete cultuursensitieve tools en tips op maat van de zorg- en hulpverlener.

Hoe kan ik rekening houden met mijn eigen culturele waarden en normen?

Hoe stel ik een vraag over geloof? Hoe houd ik rekening met voedingsgewoonten?

Tijdens deze studienamiddag wordt het werkboek Cultuursensitieve zorg voorgesteld waarin een concreet antwoord wordt gegeven op dergelijke vragen.

Doelgroep: zorg- en hulpverleners, beleid en management van zorg- en welzijnsorganisaties.

 

                              

Op 13 juni 2016 gaat opnieuw het ZKP-O Zuid door. Tijdens dit ZKP-O wordt het woonzorgmodel of sombrero model toegepast op regio Brussel Zuid (Sint-Gillis, Vorst en Ukkel).

De toelichting gebeurt door Olivia Vanmechelen van Kenniscentrum Woonzorg Brussel.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen: demografische evoluties, budgettaire beperkingen, organisatorische uitdagingen. De grenzen aan de groei zijn al langer in zicht. Alle betrokken overheden en dienstverleners staan voor grote uitdagingen. Er zijn veel vragen, en geen enkel antwoord is simpel. En toch is er een grote sense of urgency.

Een informele groep betrokkenen uit het werkveld schreef samen een visietekst. Daarin schuivenze het begrip 'Buurtgerichte Zorg' naar voor als mogelijk antwoord. De bedoeling van hun tekst is: ...

Elisa Wouters, VZW De Lork

In ’t hartje van Brussel, op de Sint Jorissite, is sinds kort een nieuw ‘Samenhuizen’-project van start gegaan! Het is een samenwerkingsverband tussen de VZW’s De Lork, De Lariks, De Overmolen, Baïta, het Kenniscentrum Woonzorg en de Goede Bijstandsparochie. Het project werd ook erkend door minister Vandeurzen als één van de 6 Vlaamse proeftuinen woonzorg binnen geestelijke gezondheidszorg. Bewoners met een verstandelijke beperking wonen er samen met mensen met het syndroom van Korsakov en een aantal mensen van de parochie. Het zijn vijftien mensen van verschillende leeftijden, met een verschillende achtergrond, verschillende talenten en interesses en een verschillende kijk op het leven. Maar allemaal staan ze open voor het samenhuizen met anderen. Ze wonen verdeeld over 2- of 3-kamerappartementen en enkele studio’s. Op het gelijkvloers is er een gemeenschappelijke wasruimte en een rokers-koertje. 

Opvang in de eigen wijk, waarbij bewoners toch makkelijk buiten kunnen. Dat is waar het Bilobahuis voor staat, een nieuw rusthuis in Schaarbeek. Een primeur, én een samenwerking tussen de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschapscommissie.

 

 

Bron: BRUZZ 

Onder één dak wonen met je volwassen kinderen, voor steeds meer gezinnen is dit – al dan niet tijdelijk - de beste oplossing. Daar komt wel een en ander bij kijken… Hoe pak je dat best aan? Is het beleid wel klaar voor deze woonvormen?

Wij onderzochten de uitdagingen, én de valkuilen. Op vrijdag 13 mei, in aanloop naar de Internationale Dag van het Gezin, stellen we de resultaten voor van ons onderzoek. Die lees je na in ons boek 'Zoals het klokje thuis tikt'.

 

Op voorstel van Minister Jo Vandeurzen

De zorgzwaarte in de woonzorgcentra is de voorbije jaren sterk toegenomen. In het Regeerakkoord 2014-2019 voorzag de Vlaamse Regering in een groei van het aantal woongelegenheden in woonzorg-centra, met een financiering die aangepast is aan de zorgzwaarte-inschaling. Bij de opmaak van de begroting 2016 werd 10,8 miljoen euro aan middelen voorzien...

Wilt u iets meer weten over het BuurtPensioen?

We nodigen u uit voor de volgende informatiesessie

op 28 april 2016 

om 10u 

in Stadshuis Brussel- Militiezaal, Grote Markt, 1000 Brussel

 

Inhoud syndiceren