Aksent

(Gemeente: Schaarbeek   Werkvormen: Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt)
Introductie

LDC wordt zorgknooppunt met bovenliggende woningen

Verbouwing van het lokaal dienstencentrum (LDC) Aksent. 
In ontwikkeling: creëren van wooneenheden voor ouderen boven het LDC.
Sinds 2003 is het lokaal dienstencentrum Aksent actief in Schaarbeek. Aksent biedt verschillende activiteiten aan in het dienstencentrum en richt zich op aanvullende thuiszorg aan sociale tarieven. Het dienstencentrum wil een zorgknooppunt ontwikkelen waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over zorg. 

Uitgebreide voorstelling

Lokaal dienstencentrum met extra ruimte voor zorg

Het pand aan de Liedtsstraat diende dringend gerenoveerd worden. In het najaar van 2012 startten de voorafgaande werken aan het lokaal dienstencentrum. Aksent zit nu op een tijdelijk locatie in het gemeenschapscentrum De Kriekelaar.
Aanvankelijk wou men een Vlaams erkend dagverzorgingscentrum inrichten voor mensen met een relatief laag zorgprofiel (O en A), maar dat was financieel niet haalbaar omdat er geen bijkomende RIZIV-vergoeding aangevraagd kon worden. 
In het lokaal dienstencentrum werd ruimte voorzien voor zorg, een upgrade naar een ‘LDC-plus’. De toegankelijkheid van het dienstencentrum werd verbeterd en uitgebreid met polyvalente ruimtes voor zachte verzorging (manicure, pedicure, gezichtsverzorging) en een relaxruimte. Er komt een aangepaste badkamer, met specifieke aandacht voor comfort en ontspanning.

Woningen voor kwetsbare doelgroep

Aangezien er geen dagverzorgingscentrum komt, is er nog ruimte voor een ander initiatief. EVA vzw, sociaal ontwikkelaar, wil een kleinschalig woonzorginitiatief realiseren voor senioren die kwetsbare eigenaar zijn (hun woning is onaangepast, verouderd, vreet energie, …) en niet de kracht noch de financiële middelen hebben om hun woning aan te passen aan hun nieuwe behoeften. 

Coöperatieve aanpak

De vrijstaande ruimte in het Aksent-gebouw zou omgevormd kunnen worden tot kleine seniorenflats, beheerd door een op te richten coöperatieve vennootschap. In ruil voor een lening met bankgarantie krijgt de oudere, voor een minimale huur, levenslang woonrecht in een zorgzame woon- en leefomgeving.

Het projectidee dat ontwikkeld wordt door EVA vzw sluit nauw aan bij de principes van Community Land Trust, waarbij het de bedoeling is om de speculatie op gronden in te dijken. Daarom zal de grond beheerd worden door Community Land Trust Brussel.  
Bedoeling is om dit woonproject (althans tot het niveau casco) te realiseren samen met de verbouwingen van het LDC.

Belangrijkste resultaten    

Een goed geïntegreerd dienstencentrum in de wijk dat nauw samenwerkt met andere lokale actoren, o.a. EVA vzw, en zich engageert in lokale projecten zoals het Maison Biloba Huis.

 

(Bediening diavoorstelling: Start Stop - - )