Begijnenstraat II

(Gemeente: Sint-Jans-Molenbeek   Werkvormen: Nursing, Dagverzorgingscentrum, Zelfstandig wonen, Inclusieve ondersteuning, Serviceflats-aanleunwoning)
Introductie

Nursing unit meervoudige handicap en aanleunwoningen

De gebouwen van ‘Le Soir- Vlan’ worden verbouwd tot een ‘nursing unit’ voor 25 personen met een meervoudige handicap. Zij kunnen er ook terecht in een nieuw dagcentrum. Aan de straatkant komen 15 aanleunwoningen die aansluiten bij het lokaal dienstencentrum van De Vaartkapoen, minder dan honderd meter verderop. Het is de ambitie om de hele buurt toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel. 

 

Uitgebreide voorstelling

Zoektocht locatie

De inplanting van de nursing unit werd aanvankelijk voorzien in het woonzorgproject in de Verheydenstraat in Anderlecht. Dit project kende een bewogen geschiedenis en werd uiteindelijk stopgezet. Dit betekende meteen het einde van de ontwikkeling van de nursing unit van VZW Zonnelied op die site. Daarom startte in februari 2009 een zoektocht naar een nieuwe locatie. Na ettelijke contacten en verkenning in Brussel vond het Kenniscentrum de nieuwe locatie. VZW Zonnelied was onmiddellijk enthousiast, vooral vanwege de mogelijke synergie met het andere woonzorgproject dat 100 m verderop in de straat werd uitgebouwd. 
De site heeft een potentieel van meer dan 4.000 m² waarbij eveneens plaats is voor een dagcentrum, een aantal aanleunwoningen en een gelijkvloers met welzijnsvoorzieningen. 
In 2009 ging de nursingafdeling reeds van start voor 10 personen op een tijdelijke locatie  in Dilbeek. De aanwezigheid van het dagcentrum en VZW De Lork, een werking voor personen met een handicap, genereren een meerwaarde.  

NAH en ernstige meervoudige handicap

Zonnelied vzw is een dienstverleningscentrum voor personen met een handicap. Op een 8-tal locaties in en rond Brussel verlenen ze zorg aan personen met een handicap, al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek en gedragsproblemen, personen met een meervoudige handicap en personen met een niet aangeboren hersenletsel.

Volgende diensten worden ondergebracht in het gebouw:

- ‘De Pioen’: een woonruimte met aangepaste infrastructuur vooracht personen met een ernstige meervoudige handicap
- ‘Toen-dra’: wonen in individuele studio’s voor dertien mensen met een niet aangeboren hersenletsel
- ‘Even’: kortverblijf, logement voor beide doelgroepen
- ‘Kadans’: een dagcentrum voor volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel
- ‘Dora’: ontvangt mensen met een verstandelijke handicap binnen ateliers van zowel Zonnelied's werking '’t Zinneke' als externe partners. Daarnaast biedt ‘Dora’ in samenwerking met ‘De Pioen’
een dagcentrumformule aan voor mensen met een ernstige meervoudige handicap
- Mobiele dienst ‘MAGDA’: dagbestedingsondersteuning op maat voor personen met een beperking
- ‘Zonar’: zorgvernieuwingsproject

Zorgboulevard

Binnen de woonzorgzone wordt er een werking uitgebouwd die tegemoet komt aan de vele diverse zorgvragen. Er worden intersectoraal kansen benut en gekeken naar opportuniteiten voor gemeenschapsbevorderende acties en projecten.

De projecten Begijnenstraat I en II liggen op minder dan honderd meter van elkaar. Dat is een ideaal uitgangspunt om een zorgboulevard te creëren, met alle voorzieningen die ouderen en personen met een handicap nodig hebben om aangenaam te kunnen leven.

Een volledig dienstenpakket

Het dienstencentrum van de Vaartkampoen zal haar activiteiten en zorgdiensten niet alleen aanbieden aan de bewoners van de aanleunwoningen in haar eigen gebouw, maar ook aan de satellietwoningen die op de site van Le Soir komen. Op die site is ook nog ruimte voor andere diensten. Er wordt gedacht aan een huisartsenpraktijk of een dienst geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, maar dat is nog niet ingevuld. Ook het gelijkvloers van de huizen tussen beide projecten kunnen nog ingevuld worden met nuttige voorzieningen, bijvoorbeeld een wasserij of een kruidenier. De wijk is inmiddels volledig in kaart gebracht: wat is er, wat is er nog niet, en wat zou er moeten komen? De concrete invulling van de lacunes moet nog gebeuren, dit is mede bepalend voor de invulling van de 15 aanleunwoningen.

Een toegankelijke wijk

Bewoners van een nursing unit hebben een zware handicap en zitten altijd in een elektrische rolstoel. Sommige ouderen wensen een scootmobiel. Het Kenniscentrum bracht samen met een gemeentelijk ambtenaar en het Toegankelijkheidsbureau alle drempels in de wijk in kaart voor mensen in een rolstoel. Voorbeelden zijn te smalle stoepen, moeilijke doorgangen, onveilige oversteekplaatsen, niveauverschillen, verzakkingen, hellingen, enzovoort. Er werden een honderdtal verbeterpunten opgesomd. De meeste kleine ingrepen zijn inmiddels uitgevoerd – bijvoorbeeld een paal die in de weg staat of scheef liggende tegels. De gemeente verwerkt nu ook de suggesties in haar plannen voor de heraanleg van straten. Een deel van de straten is inmiddels opnieuw aangelegd (Gentse steenweg). Niet alle grotere werken zijn al gebeurd – bv een rioolputje aan een zebrapad – deze kunnen pas aangepakt worden bij de heraanleg van de rest  van de straten.  Het doel is dat alle bewoners van de nursing unit en de aanleunwoningen vlot de straat op kunnen.
Voor het Kenniscentrum was dit de eerste keer dat een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd. Inmiddels is ook in Evere de buurt rondom het woonzorgcentrum St. Jozef in kaart gebracht.

Belangrijkste resultaten    

  • De locatie is ideaal voor de uitbouw van de woonzorgzone in Sint-Jans-Molenbeek. Verderop in de straat is het samenhuisproject van de Lork en de Vaartkapoen en komt het lokaal dienstencentrum van de Vaartkapoen. De organisaties kunnen samenwerken en doorverwijzen. Er wordt een zorgboulevard gecreëerd met voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap om aangenaam te kunnen leven.
  • De buurt is in kaart gebracht aangaande toegankelijkheid. Dit heeft er toe geleid dat een aantal straten door de gemeente zijn aangepast.

 

 
Gerelateerd nieuws

Zonnelied vzw start een nieuw project in de Begijnenstraat 54 te Sint‑Jans‑Molenbeek. Het nieuwe nursingtehuis voorziet dienstverlening aan volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel en een ernstige meervoudige handicap.

Meer info

Uitnodiging opening