• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Biloba

(Gemeente: Schaarbeek   Werkvormen: Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt, Alternatieve woonvormen)
Introductie

Participatie van onderuit

Bij een centrum voor dagopvang voor senioren, in een oud pand in de buurt van het Noordstation komen 15 nieuwe woningen, waarvan vier toegankelijk voor mensen in een rolstoel, voor senioren van vreemde herkomst. Er komt een gemeenschappelijke leefruimte voor de bewoners en hun families. Zij kunnen er samen eten, feestvieren, hun was doen, enz. Het project kwam tot stand door de actieve participatie van de buurtbewoners van diverse origine. 

Uitgebreide voorstelling

Kleinschalig woonzorgproject

Dit project is het initiatief van EVA vzw (sociaal ontwikkelaar), Maison Médicale du Nord en Aksent vzw die de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk E.MM.A. oprichtten. De financiering van zowel de aankoop als van de renovatiewerken is volledig rond. E.MM.A wilde in de Brabantwijk een innovatief project starten voor wonen en zorg  dat zowel sociaal als cultureel toegankelijk moest zijn voor de bewoners van de Brabantwijk .  

Gegroeid vanuit de buurt

De eerste projectideeën kwamen tot stand met het participatief proces dat EVA opzette in samenwerking met Aksent vzw en het onderzoek dat in opdracht van Maison Médicale du Nord gevoerd werd.  Doorheen het traject werden zowel senioren als mantelzorgers van nabij betrokken in diverse reflectiegroepen. Er werd niet gewacht tot de realisatie van het project om senioren en mantelzorgers uit de wijk samen te brengen;   in de benedenverdieping van het te renoveren pand is een sociaal restaurant waar vrijwilligers op woensdagmiddag koken voor bezoekers uit de buurt. De vrijwilligers zijn Belgische, Afrikaanse, Italiaanse, Marokkaanse, Turkse en Zuid-Amerikaanse buurtbewoners. 
Een andere wens van de toekomstige bewoners was een stille ruimte voor iedereen, ongeacht nationaliteit, religie, leeftijd of achtergrond. Die visie trekken de initiatiefnemers door naar de woningen, waar men mensen met verschillende culturele achtergrond wil huisvesten.

Participatie

Dit project besteedde veel zorg aan de begeleiding en participatie van de doelgroep. Betrokkenheid ontstaat immers niet zomaar en de deelnemers hadden geen ervaring om zo’n proces te doorlopen. Gaandeweg groeide het vertrouwen en iedereen is opgetogen over het resultaat, hoewel de participatieve aanpak niet vanzelfsprekend was. Het maakt zo’n project soms kwetsbaar – er is heel veel overleg nodig en veel mankracht om alles in goede banen te leiden. Maar tegelijkertijd is dat ook de sterkte van dit project. De mensen uit de buurt beschouwen het project als iets van zichzelf en vormen het draagvlak voor woonzorg: ze kennen elkaar, komen gemakkelijker bij elkaar over de vloer en springen bij om elkaar te helpen. De betrokkenheid is fundamenteel verschillend als een project van buitenaf wordt neergepoot en biedt perspectieven voor de toekomst.

Belangrijkste resultaten    

  • Dit project wil ouderen langer thuis laten wonen. Ze kunnen hun eigenheid behouden, de medewerkers en vrijwilligers zijn van diverse afkomst. BILOBA biedt echter zelf geen zorg aan, maar staat garant opdat iedereen de zorg en hulp krijgt die hij nodig heeft om kwaliteitsvol thuis of in de buurt te kunnen blijven wonen. BILOBA is een voorbeeld en een model van hoe mensen met verschillende achtergrond, taal, leeftijd, geslacht en cultuur kunnen én willen samen leven en werken. 
  • De publicatie over de gebruikte participatiemethodiek: Op weg naar het Maison BILOBA Huis: vrouwen en mannen vertellen. 
  • Een coöperatief model en een samenwerkingsovereenkomst met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. 

 

In de kijker
Een sociale woning anders

BILOBA is een voorbeeld en een model van hoe mensen, met verschillende taal en cultuur, jong en oud, mannen en vrouwen van verschillende achtergronden, voorkeuren en stellingname kunnen én willen samen leven en werken. 

Meer info:
- speech opening
-  Maison BILOBA Huis vandaag