• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zorgt voor het welzijn van elke burger. Het biedt bescherming aan iedereen die niet voldoende middelen heeft om menswaardig te leven. De wet bepaalt dat iedereen recht heeft op voldoende eten, kleding, een woning, verzorging en toegang tot de gezondheidszorg. De reden waarom iemand steun krijgt kan verschillend zijn, bijvoorbeeld na ontslag, faillissement, ziekte … De aard van de steun is afhankelijk van de situatie waarin de persoon verkeert.

Enkele voorbeelden van steun die het OCMW toekent:

 • het leefloon (= financiële hulp)
 • inschrijving bij de ziekenkas
 • financiële voorschotten (bijvoorbeeld op een uitkering als werkloze)
 • voordelen in natura (kleren, maaltijden…)
 • hulp om een opleiding of werk te vinden
 • financiële hulp bij medische kosten of voor medicijnen
 • installatiepremie voor een woning, of betaling van de huurwaarborg
 • juridische bijstand, schuldbemiddeling …
 • familiale of huishoudelijke hulp
 • financiële hulp voor gas, elektriciteit of stookolie
 • financiële hulp voor sportieve en culturele activiteiten
 • enzovoort

Iedereen kan hulp vragen aan het OCMW van de gemeente waar hij woont. Er zijn wel een aantal voorwaarden: je moet in België wonen, om een leefloon te krijgen moet je ouder zijn dan 18 jaar, iemand die illegaal in België verblijft heeft in principe enkel recht op dringende medische hulp, enzovoort.

Meer info over de Brusselse OCMW’s vindt u hier