Informele hulp en mantelzorg

Informele hulp is de zorg verleend door mensen die dat niet beroepshalve doen. Ze helpen omdat ze een familiale band hebben, uit liefde, vriendschap of vanuit een idealistischische inzet. Het gaat om burenhulp, mantelzorg of (georgansieerd) vrijwilligerswerk verleend door gezinsleden, familieleden ,buren, vrienden, vrijwilligers.

Mantelzorg neemt hierin een bijzondere plaats in: het is de extra zorg en hulp die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan een zorgbehoevende geboden wordt die niet ( goed) meer zelf kan. 

Om een positief, sociaal activerend effect te hebben is het essentieel dat deze vormen van vrijwillige inzet aangemoedigd, erkend en ondersteund worden, rekening houdend met de mogelijkheden en de draagkracht van de betrokkenen. Voor steun kunnen ze terecht bij verenigingen van gebruikers en mantelzorgers of een regionaal dienstencentrum