• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

                              

Op 13 juni 2016 gaat opnieuw het ZKP-O Zuid door. Tijdens dit ZKP-O wordt het woonzorgmodel of sombrero model toegepast op regio Brussel Zuid (Sint-Gillis, Vorst en Ukkel).

De toelichting gebeurt door Olivia Vanmechelen van Kenniscentrum Woonzorg Brussel.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen: demografische evoluties, budgettaire beperkingen, organisatorische uitdagingen. De grenzen aan de groei zijn al langer in zicht. Alle betrokken overheden en dienstverleners staan voor grote uitdagingen. Er zijn veel vragen, en geen enkel antwoord is simpel. En toch is er een grote sense of urgency.

Een informele groep betrokkenen uit het werkveld schreef samen een visietekst. Daarin schuivenze het begrip 'Buurtgerichte Zorg' naar voor als mogelijk antwoord. De bedoeling van hun tekst is: ...

Elisa Wouters, VZW De Lork

In ’t hartje van Brussel, op de Sint Jorissite, is sinds kort een nieuw ‘Samenhuizen’-project van start gegaan! Het is een samenwerkingsverband tussen de VZW’s De Lork, De Lariks, De Overmolen, Baïta, het Kenniscentrum Woonzorg en de Goede Bijstandsparochie. Het project werd ook erkend door minister Vandeurzen als één van de 6 Vlaamse proeftuinen woonzorg binnen geestelijke gezondheidszorg. Bewoners met een verstandelijke beperking wonen er samen met mensen met het syndroom van Korsakov en een aantal mensen van de parochie. Het zijn vijftien mensen van verschillende leeftijden, met een verschillende achtergrond, verschillende talenten en interesses en een verschillende kijk op het leven. Maar allemaal staan ze open voor het samenhuizen met anderen. Ze wonen verdeeld over 2- of 3-kamerappartementen en enkele studio’s. Op het gelijkvloers is er een gemeenschappelijke wasruimte en een rokers-koertje. 

Opvang in de eigen wijk, waarbij bewoners toch makkelijk buiten kunnen. Dat is waar het Bilobahuis voor staat, een nieuw rusthuis in Schaarbeek. Een primeur, én een samenwerking tussen de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschapscommissie.

 

 

Bron: BRUZZ 

Onder één dak wonen met je volwassen kinderen, voor steeds meer gezinnen is dit – al dan niet tijdelijk - de beste oplossing. Daar komt wel een en ander bij kijken… Hoe pak je dat best aan? Is het beleid wel klaar voor deze woonvormen?

Wij onderzochten de uitdagingen, én de valkuilen. Op vrijdag 13 mei, in aanloop naar de Internationale Dag van het Gezin, stellen we de resultaten voor van ons onderzoek. Die lees je na in ons boek 'Zoals het klokje thuis tikt'.

 

Op voorstel van Minister Jo Vandeurzen

De zorgzwaarte in de woonzorgcentra is de voorbije jaren sterk toegenomen. In het Regeerakkoord 2014-2019 voorzag de Vlaamse Regering in een groei van het aantal woongelegenheden in woonzorg-centra, met een financiering die aangepast is aan de zorgzwaarte-inschaling. Bij de opmaak van de begroting 2016 werd 10,8 miljoen euro aan middelen voorzien...

Wilt u iets meer weten over het BuurtPensioen?

We nodigen u uit voor de volgende informatiesessie

op 28 april 2016 

om 10u 

in Stadshuis Brussel- Militiezaal, Grote Markt, 1000 Brussel

 

Op 2 februari 2016 lanceerden de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid het gemeenschappelijk plan 'Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid'. Dit plan beoogt om op een kostenneutrale manier hoog kwalitatieve zorg te bieden aan alle patiënten en de gezondheidstoestand van de bevolking te verbeteren.

Vanaf 1 april gaat de nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen met een handicap in. Het gaat daarbij om meer dan een louter administratieve procedure. Deze procedure zal een hefboom vormen voor mensen met een handicap, om hun eigen plaats te kunnen innemen in en te participeren aan de samenleving. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft VAHP ook enkele fimlpjes gemaakt om volgende zaken toe te lichten:

Meer info: zie het  persbericht van VAPH.

Het BuurtPensioen zijn lokale netwerken van buurtbewoners die elkaar met eenvoudige zorgvragen helpen. Deze netwerken brengen een hele dynamiek teweeg in de buurt.

eelnemers bieden elkaar niet alleen zorg aan, ze leren elkaar beter kennen en vergroten hun sociaal netwerk.

Bovendien sparen de deelnemers tijd die ze spenderen aan wederzijds hulp op. Deze tijd kunnen zij gebruiken voor eigen zorgvragen of schenken aan iemand anders. Wil je er meer over weten, kijken maar ...

Inhoud syndiceren