• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

  • Wat zijn de woonzorgnoden van de Nederlandstalige Brusselaars?
  • Hoe kunnen de Vlaams erkende Brusselse woonzorgactoren hierop tegen 2020 een kwalitatief en performant antwoord bieden?
  • Welke zijn de kritische succesfactoren om dit doel te bereiken?

Het antwoord op deze vragen en voorstellen aan het beleid werden besproken met mensen uit het werkveld, wetenschappers en beleidsmakers op de dag van de van de Staten-Generaal Woonzorg Brussel op 13 december 2012.

                  

 

 cover boek wonen zonder zorgen

De alternatieve woonvormen voor ouderen kunnen rekenen op een grote belangstelling. Het scala tussen individueel/zelfstandig wonen en het woonzorgcentra kan een antwoord bieden op vele facetten die gepaard gaan met het ouder worden. In dit boek worden 10 woonvormen besproken.                                             

 download hier de studie wonen zonder zorg(en)
                   10 woonvormen om over na te denken

impressie infonamiddag 08/11/2012

Op deze bijeenkomst werden mensen van de wijk ingelicht over het Pieter en Pauwelproject en de verdere uitbouw van zorg voor ouderen en personen met een handicap in Neder-Over-Heembeek.

beeld studiedag alternatieve woonvormen

BURO II & ARCHI+I organiseerden in samenwerking met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel op 1 oktober jl. een ‘Open Academy’, een open platform voor wie geïnteresseerd is in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke gevolgen voor de woon- en leefomgeving. Tijdens deze editie werd er ingezoemd op het thema van de alternatieve woonvormen voor ouderen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel stelde er eveneens de studie voor die ze realiseerde in samenwerking met de Dienst Senioren van de Stad Brussel en BURO II & ARCHI+I. De publieke voorstelling van de publicatie had plaats diezelfde voormiddag in het stadhuis.

cover jaarverslag 2011

Met vreugde presenteren we u ons jaarverslag 2011. 
Op een luchtige manier kan je lezen over
- onze nieuwe thuis 't Lakenhuis
- de samenwerking met andere organisaties
- de projecten over woonvormen en  zorg en welzijnswensen  van ouderen
- de voorbereiding van de Staten-Generaal 2012 Woonzorg Brussel
-  de programmatiestudie voor een globale aanpak van de ouderen- en thuiszorg te Brussel in samenwerking met professor Verté en zijn team van de VUB
-  de oprichting  van een steunpunt woningaanpassing Brussel en de ontwikkeling van de woonzorginitiatieven.  

Vorst  woensdag 25 april 2012, 11u30                 Steven Van Garsse © Brussel Deze Week

De toekomstige bewoners hebben er lang op moeten wachten, maar vrijdag is de eerste steen van Brutopia gelegd. Samenwonen in een passiefgebouw, het blijft een hele klus om in Brussel voor elkaar te krijgen.

Meer over dit artikel via deze link

In drie subthema’s (armoede, handicap, ouder worden) neemt Weliswaar de pols van de toegankelijkheid van onze samenleving, en meer bepaald van onze zorg en hulpverlening. Die zouden maximaal toegankelijk moeten zijn. Dan hoeven we ons veel minder af te vragen of personen met een handicap zich klem rijden, mensen in armoede bij de juiste dienst geraken of onze ouders te vroeg naar het woonzorgcentrum gaan.

Herwig Teugels, belicht in het deel over ouderen de visie van het Kenniscentrum en hoe die in Brussel kan zorgen voor een langere gevrijwaarde zelfstandigheid van ouderen.

Uitnodiging eerstesteenlegging Brutopia op 20 april 2012

Brutopia, LDC en Louis De Waele nodigen u uit voor de eerstesteenlegging van het ecologisch co-housingproject Brutopia op 20 april om 16u30.

 

Brusselse organisaties die met woningaanpassing of zorg-wonen van ouderen te maken hebben, 2012 uitgeroepen tot “het jaar van de woningaanpassing”.
Dit jaar start met de opening van het Steunpunt Woningaanpassing Brussel dat je met vragen rond aanpassing van woningen in Brussel vanaf 1 maart kunt contacteren via het

uniek telefoonnummer: 02 240 80 81 

Meer info over de werking van dit Steunpunt kan je ook vanaf 1 maart vinden op de website: www.woningaanpassing.be

tvBrussel 24.01.2012 17:29

Het Bilobahuis in Schaarbeek is een gloednieuw project om ouderen een aangename opvangplek te bieden. Meer info hierover in dit filmpje

 

Inhoud syndiceren