• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

woensdag 25 januari 2012, 09u44                   Bettina Hubo © Brussel Deze Week

Het plan voor een woonzorgproject, een bibliotheek en een gemeenschapscentrum naast de kerk in Heembeek gaat dan toch door, zij het in afgeslankte vorm. Dat vernam Brussel Deze Week. .

Meer over het Pieter en Pauwel-project kan je lezen op de site van Brusselnieuws

Op 27.01.2012 organiseerde ADO Icarus en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel de studiedag,' Kompas…wegverduidelijking voor personen met een fysieke beperking.'
Deze studiedag was zowel bedoeld voor gebruikers als professionelen. 

De presentaties kan je hieronder terugvinden.

Wegverduidelijking voor personen met een fysieke beperking.
BROG studiedag Kompas 27 jan 2012
Dagcentrum Terranova
'Te' is nooit goed
BrAP + CRZ + VAPH (Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap + Centrale Registratie Zorgvragen + Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
Wat is PAB

foto onthulling naambord van het Lakenhuis
Op 09/12/2011 opende het Lakenhuis haar deuren.

Het Lakenhuis huisvest naast ons nog 6 andere organisaties uit de gezondheids -en welzijnssector.
Via deze link vind je het artikel en het filmpje van Brusselnieuws over de opening.

Emmanuel Ryckaert is een zelfstandige thuisverpleegkundige en coördinator van de praktijk Brussel – West. Emmanuel is als geen ander geplaatst om het te hebben over ervaringen met ouderen in Brussel.

logo TracéBrussel

logo VDAB

Een samenwerking met VDAB , Tracé Brussel
Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel stimuleerde de samenwerking tussen VDAB en Tracé Brussel om het bestaande opleidingsaanbod in de zorg uit te breiden en nieuwe projecten op te zetten opdat meer werknemers met een voldoende kennis Nederlands naar de zorgberoepen in Brussel toegeleid worden.
De samenwerking tussen VDAB en Tracé had vooral betrekking op verzorgenden. Het doel was om personeel beter voor te bereiden om hun zorgtaken ook in het Nederlands uit te voeren. De acties rond taalvaardigheid hadden niet als doel om tweetalig personeel ‘af te leveren’.
Uit deze samenwerking kwamen meerdere acties naar voor. Enkelen daarvan lichten we hier toe. Deze acties zijn ook voorgesteld op de studiedag “Talige Zorg voor Brusselse ouderen” van 25 maart 2011.

Mariëlle Maes werkt reeds tien jaar bij het team ouderenzorg van de afdeling residentiële zorg en gespecialiseerde zorg bij het Vlaams agentschap voor Zorg en Gezondheid. Zij vertelt graag over haar ervaringen in Brussel en Vlaanderen

Binnen het project “ZorgActiePlan” brengen de zorgregisseurs de problemen van hulpbehoevende senioren in kaart, om zo een rusthuis- of ziekenhuisopname uit te stellen of te voorkomen. Senioren kunnen via verschillende kanalen aangemeld worden in het project: huisarts, ziekenhuis, lokaal dienstencentrum, organisatie voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, mantelzorgers, …

Het jaarverslag van 2010 is beschikbaar
Jaarverslag 2010 … dit keer geen zware lectuur, maar korte en verteerbare stukjes die per maand een beknopt beeld schetsen van de realisaties van het afgelopen jaar.

Lees het volledige verslag in attachement

 

Decoratief beeld
Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is verhuisd

U kan ons van nu af aan bereiken op ons nieuw adres: Lakensestraat 76, 1000 Brussel

Tel. 02 211 02 40
Fax 070 42 08 03

Opgelet: Ons telefoonnummer is veranderd!

Studiedag - 16 december 2010
Bijna één op drie ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van allochtone afkomst. De zorg die zij verlangen, wordt mee bepaald door hun culturele achtergrond. De zorgsector is daar niet altijd mee vertrouwd, ook al heeft ze daar steeds meer aandacht voor.
Deze studiedag wil het inzicht in cultuurgevoelige zorg vergroten
Inhoud syndiceren