• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

Op 23 februari 2016 hebben prinses Claire, prins Laurent en minister Frémault een bezoek gebracht aan het project Samenhuizen op de Sint-Jorissite in het centrum van Brussel.

Het project werd door Fedais/FedSvk (Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brusselse Gewest) geselecteerd als voorbeeld. Op de site wonen ondertussen 17 personen, waarvan een groot deel met begeleiding van De Lork (begeleid wonen) en De Lariks (beschut wonen).

Het project is een initiatief van VPW Goede Bijstand in samenwerking met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, De Overmolen, de twee begeleidingsdiensten en het SVK Baïta.

Bekijk de reportage.

Het beeld van de vereenzaamde en alleenstaande oudere is wijd verspreid. Gelukkig klopt dit beeld niet helemaal met de realiteit en zijn heel veel 65-plussers nog gezond, actief en zelfredzaam. Toch is een op vijf van onze ouderen kwetsbaar. Een klein inkomen, lage opleiding, vreemde herkomst maar ook hoge leeftijd zijn factoren die de kwetsbaarheid verhogen. 80-plussers lopen veel meer kans om zorgafhankelijk en sociaal geïsoleerd te raken.

Het tijdig detecteren van deze ouderen is daarom heel belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. De gemeente Jette en BPOST slaan de handen in elkaar en zetten postbodes in om 80-plussers te vragen hoe het met hen gaat. Een primeur voor Brussel.

http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/postbodes-jette-op-bezoek...

De verkleuring en vergrijzing van de Brusselse ouderen is een realiteit.  De arbeidsmigranten van de eerste generatie hebben de pensioenleeftijd bereikt, en via recentere migratie en gezinshereniging komen mensen ook op latere leeftijd naar hier. Bijna een op drie Brussels ouderen is van vreemde herkomst. Toch zijn deze ouderen nog zeer weinig aanwezig in de Brusselse zorgvoorzieningen. Ondanks het groeiende bewustzijn blijft er veel de schroom voor een cultuursensitieve aanpak. 

WCC De Overbron is een van de weinige woonzorgcentra die oudere moslims expliciet een plaats wil geven.  Eind 2014 kondigden ze aan bereid te zijn om een aantal kamers voor te behouden voor moslims. Een jaar later geven ze een eerlijke kijk op de realiteit en de impact van hun initiatief.      

http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/allochtone-bejaarden-een-... en http://www.standaard.be/cnt/dmf20160225_02150142 

De gemeente Oudergem kondigt de bouw aan van sociale woningen voor ouderen. Dit sluit naadloos aan bij ons pleidooi voor kleinschalige en betaalbare zorgwoningen die een alternatief kunnen bieden voor de klassieke rusthuizen. We laten u graag kennismaken met het project en kijken alvast uit naar de realisatie ervan in 2018. 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/oudergem-bouwt-de-eerste-sociale-w...

De sociale verhuurkantoren in Brussel verhuren sinds kort al meer dan 4.000 woningen. Prins Laurent en Prinses Claire bezochten in de Cellebroersstraat de Samenhuis-site, een pand van de parochie dat verbouwd werd tot woningen voor kwetsbare mensen. Er is plaats voor vijf mensen met een beperking, vijf personen met het syndroom van Korsakov en vijf à zeven ouderen. De bewoners krijgen zorg en begeleiding van ondersteuningsdiensten De Lork, De Lariks en De Overmolen, terwijl sociaal verhuurkantoor Baïta als verhuurder optreedt. Op dezelfde site komen ook nog elf studio’s voor jongeren uit de jeugdzorg en studenten. Bekijk de reportage.

De ‘actief zorgzame buurt’ als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen: demografische evoluties, budgettaire beperkingen, organisatorische uitdagingen, andere financieringsmodellen … de grenzen aan de groei zijn al langer in zicht. Alle betrokken overheden en dienstverleners staan voor grote uitdagingen.

Er zijn veel vragen, en geen enkel antwoord is simpel. 

Wil uw organisatie deze visitekst mee ondertekenen?

Gebruik deze link of bezorg uw gegevens aan kenniscentrum@woonzorgbrussel.be

  • Bij een herdruk van de visietekst wordt het logo van uw organisatie toegevoegd (zie pagina 4).
  • U kan ook ten persoonlijke titel tekenen.
 

Opleiding door Syntra West Brugge, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge
Woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober 2015 van 18:30 tot 21:30

Na de succesvolle opleiding in mei 2015 rond alternatieve woonvormen in 't Lakenhuis te Brussel geeft het Kenniscentrum zijn medewerking aan de organisatie van deze opleiding in Brugge.

Docent Jeroen Dries, projectadviseur bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en Carlos Roelens van DLV

klik hier voor meer info

 

van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober 

Voor het tweede jaar op rij organiseert het Huis voor Gezondheid in samenwerking met asbl Aidants proches een Week van de Mantelzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze week stellen Brusselse organisaties hun deuren open voor mantelzorgers, om hen te verwennen, informeren, een rondleiding te geven,... Het wordt een week waar de mantelzorgers centraal staan en waarin de organisaties tonen dat de mantelzorgers er niet alleen voor staan.
  
Er staan 32 verschillende activiteiten gepland over de hele week, sommige in het Nederlands, andere in het Frans en een aantal tweetalige activiteiten.
 
Raadpleeg dus zeker het programma.( Nederlandstalige en tweetalige activiteiten).
Voor de Franstalige activiteiten verwijzen we door naar de website www.semaineaidantspoches.be 

 

bron: 13/08/2015 Nieuwsbrief van De Overmolen vzw

Vanaf september zullen nieuwe bewoners hun intrede nemen in de Sint-Jorissite, in het kader van de realisatie van het project ‘Samenhuizen’, dit na een lange renovatie van het oude broederhuis.

volledige artikel

Inhoud syndiceren