• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

03/07/2015

In deze nieuwsbrief worden volgende thema's besproken

  • gloednieuw project (AzoB Antwerpen): Het boek van mijn leven
  • De schakel (AzoB Antwerpen)
  • Cubigo
  • informeel buurtwerk ( AzoB Antwerpen)

volledige nieuwsbrief

 

Vergeet het rusthuis als énige oplossing voor de ouderenwant er zijn een pak alternatieven voor wie nood heeft aan hulp. Zo zijn er kangeroewoningen en serviceflats, maar de idee voor de toekomst bevindt zich misschien wel in Evere. Op woonzorgcampus Sint-Jozef zitten verschillende woon- en zorgvormen op één plek. 

Bekijk hier het filmpje

11/06/2015 www.bouwenwonen.be

Op vrijdag 12 juni wordt het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Evere geopend. Voor dit project hebben 3 opdrachtgevers zich gegroepeerd, namelijk het woonzorgcentrum Sint- Jozef, het lokaal dienstencentrum Aksent en de private investeerder cvba Evere Green. Er wordt een uitbreiding van een woonzorgcampus gerealiseerd met een afdeling voor 30 dementerenden, een lokaal dienstencentrum en 17 assistentiewoningen. Bij het ontwerp werd veel belang gehecht aan een goede organisatie van het bouwprogramma, het behoud van het open zicht naar het park en van een kwalitatieve open ruimte aansluitend op de bestaande gebouwen. Dit resulteert in een nieuw bebouwingsconcept met integratie van een torenvolume.

volledige artikel

door Cyril van der Esch © Brussel Deze Week Oudergem 07:21 - 29/05/2015

De Lutgardissite in Oudergem is al sinds april 2014 een bouwwerf. De leerlingen van het college zullen in september 2016 in gloednieuwe gebouwen het schooljaar aanvatten.

volledige artikel

Tijdens de opening van de woonzorgcampus Sint-Jozef op 12 juni worden tijdens een infomoment de kenmerken van dit project besproken en in een breder perspectief geplaatst.
De mogelijkheden die stedenbouwkundige kwalitatieve verdichting biedt door het intelligent inzetten van de vrije ruimte rond bestaande woonzorgcentra worden die dag besproken. Deze aanpak maakt het mogelijk om assistentiewoningen  (of andere alternatieve woonvormen) als tussenvormen van thuis wonen naar het woonzorgcentrum te realiseren en zo een zorgcontinium te creëren. Vanuit het principe ‘buurtgerichte zorg’ wordt het project een spil binnen de woonzorgzone en staat open voor alle inwoners van de wijk. 

Daarnaast wordt ook de werking van het Woonzorgcentrum Clivia belicht.  Deze wordt uitgebouwd als een kleinschalige woonvorm met een specifieke aanpak voor dementie. Deze uitbreiding van een door GGC erkend woonzorgcentrum krijgt, zoals tevens het LDC en de assistentiewoningen een Vlaamse erkenning via het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

volledige programma van die dag 
 

 

 De VGC nodigt de betrokkenen van verschillende sectoren uit om input te geven voor het VGC meerjarenbeleidsplan lokaal sociaal beleid 2016 – 2020. Het meerjarenplan betekent een nieuwe start voor het Brusselse lokaal sociaal beleid, laat u dus horen.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel ondersteunt dit event door het uitwerken en begeleiden van de werksessie over een zorgzame buurt die welzijn, zorg en wonen verzoent.

Voor alle advies- en informatievragen in een ontwerp- en bouwdossiers kan je terecht bij een adviseur toegankelijkheid in één van de speerpunten in Vlaanderen.

Een uitgebreider advies en begeleiding op maat is altijd een meerwaarde! In het beste geval gaat het ook verder dan het advies in het kader van de regelgeving toegankelijkheid. Het betreft een begeleiding doorheen het volledig ontwerp- en bouwproces. Gespecialiseerde adviseurs gaan, in nauw overleg met de ontwerper en bouwheer, na hoe de toegankelijkheidsprincipes optimaal geïntegreerd kunnen worden in het project.

 

affiche open dag Samenhuizen 16 en 17 mei 2017

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel werkt met verschillende partners samen voor de uitbouw en realisatie van alternatieve woonvormen. Eén van onze partners is de VZW SAMENHUIZEN, met wie we op termijn een volwaardige regiokern Brussel willen oprichten.


Tijdens het derde weekend van mei, in 2015 is dat 16-17 mei, gooien heel wat startende en bestaande woongroepen de deuren open voor geïnteresseerden. Deze vijfde editie van de OPEN DAG SAMENHUIZEN gaat bovendien internationaal. Zowel in Nederland als Frankrijk (en uiteraard ook in Wallonië) zijn er projecten te bezoeken.

 

Bron Brusselnieuws 18:03 - 30/04/2015

In Jette wordt er druk gebouwd aan een nieuw Vlaams erkend woonzorgcentrum. Tegen 2017 moeten er in Brussel 1200 plaatsen in Nederlandstalige woonzorgcentra bijkomen. Maar een subsidiekwestie dreigt roet in het eten te gooien. Op donderdag 30 april werd Herwig Teugels geïnterviewd over de situatie van de Vlaams erkende ouderenzorg.

bekijk het interview hier

24/04/2015 om 15:04 | Bron: BELGA

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil tegen 2019 8.413 nieuwe woongelegenheden in woonzorgcentra realiseren. Die extra plaatsen moeten tegemoet komen aan de vergrijzing.

volledige artikel

Inhoud syndiceren