• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

Binnen het thema Zorg en Gezondheid worden er in de zesde staatshervorming een aantal bevoegdheden overgedragen van de federale overheid naar de Vlaamse overheid. Het gaat onder meer over de ondersteuning van de gezondheidszorgberoepen in de eerste lijn en de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast zullen vanaf 1 juli 2014 alleen de deelstaten initiatief kunnen nemen op het vlak van gezondheidsbevordering. En Vlaanderen krijgt de volledige bevoegdheid inzake ouderenvoorzieningen, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen. 

Meer hierover kan u lezen op de website van het  Agentschap Zorg en Gezondheid 

Wanneer Heembeek feest

Of moeten we zeggen: wanneer Conny iets organiseert…dan blijft niemand nog thuis! Maar liefst 175 mensen waren zaterdag 26 juli bij elkaar voor al dat lekkers, voor die ambiance, voor het gezellig samenzijn. Enkele mensen waren de week ervoor al hard aan het werk voor alle voorbereidingen. Het
feest verliep dan ook vlekkeloos, waarvoor van harte dank!
Op 4 juli hadden we een zomers Ontmoetingsmoment, en nu in augustus is het wegens de vakantie heel wat kalmer wat de activiteiten betreft. In de laatste week van augustus vliegen we er weer in deze nieuwsbrief lees je er meer over.
De zomer kondigde ook onze zoektocht aan naar opvolgers om Het BuurtPensioen in Heembeek te kunnen verderzetten. Hoe het met de kandidaten zit, verneem je tijdens ons volgend Ontmoetingsmoment.
Veel leesplezier!

Het BuurtPensioen is een jong, sociaal innovatief project dat pensioensparen leuk maakt. Bij ons kun je je voorzorgen nemen voor je toekomst zonder daarvoor geld nodig te hebben: schenk NU wat van je TIJD aan de buren door dingen te doen die je graag doet, en die tijd geven we je LATER terug, wanneer je zelf eens iets nodig hebt.

Voor onze werking in Neder-Over-Heembeek zoeken we 3 vrijwilligers.
Nieuwsgierig?...klik dan op onderstaande linken voor meer uitleg.... 

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel stelt graag het nieuwe Masterplan Woonzorg Brussel 2014- 2020 aan u voor. Dit masterplan omvat de krijtlijnen en handvaten voor een toekomstgericht (Vlaams) woonzorgbeleid in Brussel. We zijn er van overtuigd dat het een onmisbare bron van inspiratie vormt voor beleidmakers en woonzorgactoren. U kan de het rapport in 3 delen downloaden door te klikken op het respectievelijk deel hiernaast. Een gedrukt exemplaar kan u bestellen bij kenniscentrum@woonzorgbrussel.be

deel 1: Wat vooraf ging
deel 2: Omgevingsanalyse
deel 3: Speerpunten

Indien u dat wenst kan u ook de presentatie downloaden die werd gebruikt bij de voorstelling van het Masterplan

Dit jaar geen jaarverslag zoals anders.
Dit verslag werd opgedeeld in twee delen. In een eerste deel bespreken we onze activiteiten van 2013 en in het tweede deel blikken we terug op onze realisaties en werking van de voorbije jaren. (2008-2012)
Veel leesplezier

foto uitnodiging intergenerationeel debatStudies tonen aan dat wie zich tijdig voorbereidt op de latere levensjaren meer kans maakt op een oude dag met meer levenskwaliteit en voldoening. Aan de studenten van de Hogeschool Universiteit Brussel werd gevraagd om in een samenwerking met het Kenniscentrum een antwoord te zoeken op de vraag: “Wat moet er gebeuren op vlak van wonen en woonomgeving zodat Brusselse ouderen op een waardevolle en positieve manier hun oude dag kunnen beleven?”

logo Koning Boudewijnstichting van campagne vroeger nadenken over later

'Een Project binnen de campagne 'Vroeger nadenken over later' van de Koning Boudewijnstichting'.

Welzijnszorg vzw kon ons project het BuurtPensioen in het kader van de Welzijnscampagne 2015 ‘duurzaamheid en armoedebestrijding’ niet financieel steunen . Omdat dit project een goed voorbeeld van armoedebestrijding is werd ons het ‘Welzijnszorglabel’ toegekend.

Het dagprogramma van het symposium was gericht op de professional actief in ouderenzorg, woningbouw, innovatie en starters. Het avondprogramma richtte zich naar de brede bevolking: de Aalsterse 65-plussers en hun omgeving en iedereen die Wonen in Aalst een warm hart toedraagt.
Luc Lampaert werd gevraagd als expert innovatieve woonvormen.

Alle presentaties, filmpjes en verslaggeving vind je terug via deze link. 

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel nodigt u graag uit op de voorstelling van het nieuwe Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 

 Vrijdag 4 juli
14.00 - 16.00u
‘t Lakenhuis
Lakensestraat 76
1000 Brussel

We sluiten af met een zomerdrink;
Het aantal plaatsen is beperkt.
Mogen we u vragen uw deelname vóór 1 juli te bevestigen via kenniscentrum@woonzorgbrussel.be

foto's Intergenerationeel debatStudenten Maatschappelijk Werk van de Erasmushogeschool Brussel vroegen aan 5 experten om met hun kennis de aanzet te geven tot een interactieve dialoog.  In 4 workshops werden de volgende stellingen besproken.

 1. Privacy in een zorgsituatie: meer dan enkel een open of gesloten deur?
   
 2. Op welke manier kunnen ouderen preventief en proactief hun toekomst in kaart brengen?
   
 3. Solidariteit en gelijkheid tussen ouderen, is dat geen normaliteit?
   
 4. Wordt jouw huis een hindernissenparcours?

logo Koning Boudewijnstichting van campagne vroeger nadenken over later

'Een Project binnen de campagne 'Vroeger nadenken over later' van de Koning Boudewijnstichting'.

 

 

Inhoud syndiceren