• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

 

Colloquium: Focus op Mantelzorg

 

In de Week van de Mantelzorg tonen we dat Brusselse mantelzorgers er niet alleen voor staan. Verschillende organisaties, diensten en verenigingen werken met en voor mantelzorgers. Zij maken de Week van de Mantelzorg werkelijkheid, waarvoor dank.

 

DeMorgen OPINIE − 27/03/14, 08u30 

Tim Verheyden is journalist en presentator van het VRT- reportagemagazine 'Koppen'. Hij woont in Brussel. 'Koppen' zendt vanavond de reportage 'Het gewicht van eenzaamheid' uit. "Snel moet duidelijk worden hoe projecten als de 'zorgregisseurs' in de toekomst gefinancierd kunnen worden."
Het project zorgregisseurs werd mee opgestart door het Kenniscentrum Woonzorg Brussel VZW.

volledige artikel
reportage 'Het gewicht van eenzaamheid'

Affiche debat Nu nadenken over Later

Toekomstplannen … hoe, wat, waar, wanneer, en met wie?

Heeft u al eens nagedacht over later?

Wat bedoelen we met later?

Denken we allemaal op dezelfde manier?

Alleen of samen?

Hoe en waar we later willen wonen?

                              Wie gaat er voor ons zorgen?

                              Zelfregie of gestuurd?

logo Koning Boudewijnstichting van campagne vroeger nadenken over later

'Een Project binnen de campagne 'Vroeger nadenken over later' van de Koning Boudewijnstichting'.

 

 

Mantelzorgers zijn er overal, ook in Brussel! In de zorg- en hulpverlening worden ze nochtans vaak niet (h)erkend. Zijn ze een hulp of zelf hulpbehoevend, partner of patiënt?
De vermaatschappelijking van de zorg –gesteund vanuit de overheid- leidt tot meer mantelzorg. Maar, welke ondersteuning en erkenning staat daar tegenover?
Tijd voor een focus op mantelzorg! Met een tweetalig colloquium op donderdag 8 mei 2014 in De Factorij (Huart Hamoirlaan 136, Schaarbeek).

eerstesteenleggingdoor © brusselnieuws.be 15:54 - 21/02/2014
 
In Schaarbeek heeft een hele schare ministers de eerste steenlegging van het woonproject Biloba bijgewoond. Biloba herbergt sociale woningen voor ouderen met gemeenschappelijke ruimte, en een ontmoetingsplaats.
 
 

De gezondheidsmeeting is een jaarlijks bijscholings- en informatiemoment voor medewerkers uit de Brusselse gezondheids- en welzijnssector. De ontwikkelingen en uitdagingen in deze sectoren zijn zeer gelijklopend, zeker in deze tijden van multidisciplinariteit en samenwerking. Ook het Kenniscentrum, een partner van 'T Lakenhuis werkt mee aan deze meeting.

Meer info

via deze link en folder

 


Op 6 februari vond de eerstesteenlegging plaats van de zorgcampus Sint-Jozef. Op de site van het bestaande woon-en zorgcentrum Clivia startte de bouw van  17 assistentiewoningen, een woonzorgcentrum voor 30 dementerenden en het lokaal dienstencentrum Aksent voor Evere.


 

Vrijwilligers gezocht voor het project Het BuurtPensioenVoor het project Het BuurtPensioen zoeken we vrijwillige medewerkers.

Meer  hierover  in deze infobrochure.  

 

 

 

 

Sinds de lancering van Het BuurtPensioen is het aantal vrijwilligers dat meewerkt binnen projecten van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel aanzienlijk gestegen. Om deze vrijwiligers te informeren over hun rechten en plichten is de informatienota voor vrijwilligers voortaan online consulteerbaar via deze link.

Zonnelied vzw start een nieuw project in de Begijnenstraat 54 te Sint‑Jans‑Molenbeek. Het nieuwe nursingtehuis voorziet dienstverlening aan volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel en een ernstige meervoudige handicap.

Meer info

Uitnodiging opening

Inhoud syndiceren