• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

De Vlaamse Regering heeft de regels gewijzigd over de voorafgaande vergunning en de erkenning van centra voor kortverblijf en woonzorgcentra. De wijzigingen zijn van toepassing op voorafgaande vergunningen en erkenningsaanvragen die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren. Een voorafgaande vergunning die geen impact heeft op de programmatie, bijvoorbeeld bij een vervangingsnieuwbouw, wordt verleend volgens de vroegere regels.

Meer info in PDF documenthet besluit van de Vlaamse Regering en PDF documentdeze begeleidende brief van minister Jo Vandeurzen van 20 december 2013 waarin hij een toelichting geeft aan over dit wijzigingsbesluit. 

De Koning Boudewijnstichting wil via de campagne "Vroeger nadenken over later: een dialoog tussen generaties over de latere levensjaren" burgers en organisaties mobiliseren voor een doeltreffende dialoog tussen de generaties onderling en hun omgeving.

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel reageerde enthousiast en diende een debatproject in. Twee organisaties: het Seniorencentrum en de HUB (afdeling Ergotherapie en Maatschapelijk Werk) sprongen mee op de kar om samen gesprekstafels te organiseren die stof tot nadenken geven voor het grote afsluitende debat in april 2014.

Op 9 december stellen de studenten hun eerste bevindingen voor aan organisaties en personen die hun medewerking geven aan dit initiatief in het Lakenhuis. 

 

 door © FM Brussel, 11:01 - 21/11/2013  Brussel

Het woningcomplex Brutopia aan de van Volxemlaan in Vorst heeft de Blue House prijs gewonnen. Die wordt uitgereikt aan projecten die duurzaam en betaalbaar bouwen.

Meer info

door Bettina Hubo © Brussel Deze Week, 08:47 - 06/11/2013, Brussel

Klusjes doen voor hulpbehoevenden uit de buurt en op die manier je eigen zorgbehoeften van later verzekeren. Dat is Het Buurtpensioen, een innovatief project van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
 
Meer info 
 
de rest van het artikel in Brussel Deze Week
 

Op 1 november 2013 start Katleen Deruytter als projectcoördinator van Het Buurtpensioen  bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel.   

Foto van projectcoördinator Katleen Deruyter

Katleen Deruytter

projectcoördinator BuurtPensioen 

Katleen.Deruytter@woonzorgbrussel.be
tel. +32 (0)2 211 02 40

Laatste Nieuws 8/10/2013

Vlaams Minister van Innovatie Ingrid Lieten wil mensen aanmoedigen om door eenvoudige taken voor anderen te verrichten hun eigen zorg te verzekeren. De op een eigen rekening gespaarde kredieturen' kunnen ook voor familie of anderen gebruikt worden. De minister stelde gisteren BuurtPensio(e)n en 19 andere sociale projecten voor in de pas geopende Sociale Innovatiefabriek.

Meer hierover via deze link.

 
"Onderzoek in dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in het kader van de oproep Sociale Innovatie"

 

Foto opening LDC ADO-Icarus

Op 25 september 2013 opende het nieuwe lokaal dienstencentrum ADO-Icarus. In haar openingstoespraak keek Conny Roekens (centrumleidster) even terug op het traject dat tot nu toe werd afgelegd om te komen tot een opening van dit centrum op deze tijdelijke locatie.
Met ongeduld wordt uitgekeken naar de toekomst waarbij dit centrum haar plaats zal vinden in de nieuwe gebouwen van het Pieter en Pauwelproject en waarin voor het eerst de zorg voor personen met een beperking en ouderen wordt gecombineerd. Op de site komen een lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, ADL-centrale voor personen met een handicap, bibliotheek en gemeenschapscentrum.

 logo zorgproeftuinen 

“Actief Zorgzame Buurt” (AzoB) is één van de vier proeftuinen die officieel door minister Lieten gelanceerd werden op 19 september.

Bedoeling is om een experimenteer omgeving te creëren voor innovatieve producten en processen om de uitdagingen  rond vergrijzing op te vangen.

Deze proeftuin beoogt de ontwikkeling van zorgzame buurten in een grootstedelijke context. Door het bevorderen van de sociale cohesie kunnen bewoners met verminderde zelfredzaamheid toch zo lang mogelijk comfortabel thuis blijven wonen.

Een zorgzame buurt is een buurt die levensloopbestendig is, waar bewoners elkaar kennen en helpen, die mogelijkheden tot ontmoeting biedt, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen en zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt.

 

Cynthia van Thiel verlaat ons team en start met een nieuwe uitdaging in Frankrijk. Vanaf 15 september neemt Jeroen Dries haar functie als projectadviseur over. 

Foto van projectadviseur Jeroen Dries

Jeroen Dries

projectadviseur ( te bereiken op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag)

Jeroen.dries@woonzorgbrussel.be
tel. +32 (0)2 211 02 40

Het Muntpunt opende op 7 september zijn deuren. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel was bij deze opening aanwezig. Deze nieuwe bibliotheek is geen traditionele bibliotheek. Het Muntpunt wil Brusselaars verbinden en  informeren over wat leeft en mogelijk is in hun stad. Ze willen zich openstellen voor een zo groot mogelijk publiek en besteden daarom speciale aandacht aan de toegankelijkheid van het gebouw.

Op vraag van het Muntpunt had het Kenniscentrum bij de opening een stand naast andere Welzijnsorganisaties.  Via publicaties van het Kenniscentrum en het Steunpunt Woningaanpassing Brussel konden bezoekers kennismaken met de werking van deze  twee organisaties. 

Inhoud syndiceren