• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Welkom op de website van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

In Brussel is er een groot tekort aan passende woningen voor Nederlandstalige ouderen. Hun aantal en hun diversiteit nemen toe. In opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) werkt het Kenniscentrum nieuwe strategieën uit. Het doel is dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Eens dat niet meer gaat, is er residentiële opvang en zorg. Een toekomstgericht beleid kiest voor aangepaste woningen en zorg op maat, en investeert in human resources in de zorgsector.

 

Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Bezoek de nieuwe website www.kenniscentrumwwz.be.

 4/6/2013 nieuwsbrief Architectura.be
Artikel uit dossier Bouwen voor de zorgsector

Het woonzorgcentrum Sint-Jozef Evere doet aan uitbreiding. Een afdeling voor 30 dementerenden, een lokaal dienstencentrum en 17 assistentiewoningen zullen binnenkort deel uitmaken van het centrum. Voor dit project hebben 3 opdrachtgevers zich gegroepeerd: het woonzorgcentrum Sint-Jozef, het lokaal dienstencentrum Aksent en de private investeerder cvba Evere Green. Architectenbureau BURO II & ARCHI+I stond in voor het ontwerp.

Het volledige artikel vind u hier

Onderzoek naar het opzetten van de programmatie inzake structuren voor het thuishouden en huisvesten van ouderen.

Inhoudstafel 
Deel 1 : Inleiding en achtergrond
Deel 2 en  deel 2 bis: Huidige programmatie van de Brusselse ouderenzorg
Deel 3 : Oplijsting van de zorgvraag
Deel 4 ; Financiële impact
Delen 5 en 6: conclusies, aanbevelingen en plan van aanpak

Een samenwerking met:

 

samenwerking tussen VUB en Kenniscentrum Woonzrg Brussel

Op 13 december 2012 vond de Staten-Generaal Woonzorg Brussel plaats. Het werd een rijk gevulde dag, met een variatie aan duiding, inzichten, getuigenissen en reflectie over de brede woonzorgthematiek.

Het verslagboek  dat we u vandaag voorstellen is hiervan een stille getuige. We hebben getracht om zo volledig en accuraat mogelijk alle bijdragen, reacties en voorstellen te bundelen. 

   

2012 was een bijzonder intensief jaar voor het Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
Meer info over de studiedag Kompas...wegverduidelijking voor personen met een handicap, de opening van het Steunpunt Woningaanpassing Brussel, het boek "Wonen zonder zorg(en)" of de Staten-Generaal Woonzorg Brussel,........kan je lezen via deze link.

Brusselnieuws vrijdag 28 juni 2013, 15u20

Langs de Oorlogskruisenlaan in Neder-Over-Heembeek is een nieuw Nederlandstalig woonzorgcentrum geopend. Vandaag wonen er nog maar drie bejaarden. Dat moeten er op termijn 150 worden.

Met de Studiedag ‘Ruimte voor zorg’ op 13 juni wilde VRP de aandacht vestigen op het belang van de inbedding van zorg in het maatschappelijk weefsel van dorps- of stadscentra. Op deze studiedag gaf Herwig Teugels, directeur van het Kenniscentrum meer uitleg over zorginnovatie in Brussel. Een impressie of meer info over deze studiedag kan je vinden via deze link.

 

Net voor de start van de bouwwerken wilden de verschillende partners die samenwerken aan de realisatie van een zorgvriendelijk Evere de plannen en samenwerkingsovereenkomsten die werden gesloten toelichten. Op de site van het bestaande woon-en zorgcentrum Sint-Jozef komen 17 assistentiewoningen, een woonzorgcentrum voor 30 dementerenden en een lokaal dienstencentrum voor Evere. Meer info over projecten besproken tijdens deze meeting kan je via onderstaande links

 

ENIEC staat voor ‘European Network on Intercultural Elderly Care’. Deze Europese non-profit organisatie brengt op vrijwillige basis beroepskrachten samen met een engagement in de zorg voor allochtone ouderen.
Sinds 2010 maakt ook de stafmedewerker zorg van het Kenniscentrum deel uit van dit netwerk dat ons in maart 2012 op tweedaags werkbezoek bracht in Amsterdam.
Dit jaar stonden we samen met acht partners uit Brussel en de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen in voor de organisatie van de jaarbijeenkomst op 10 – 12 april 2013 in Brussel.

In het zoeken naar adequate antwoorden op de uitdagingen in de Brusselse ouderenzorg, is het essentieel om de ervaringen en behoeften van de verschillende belanghebbenden in beeld te brengen. De resultaten van dit behoeftenonderzoek kan u hier lezen.
 

Nieuw lokaal dienstencentrum in Neder-Over-Heembeek: ADO Icarus

Het is eindelijk zover!

Sinds 7 januari 2013 kan je terecht in een nieuw lokaal dienstencentrum ADO Icarus

Inhoud syndiceren