De Harmonie

(Gemeente: Brussel   Werkvormen: Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Alternatieve woonvormen)
Introductie

Lokaal dienstencentrum De Harmonie

Kleinschalig woonzorgproject met een lokaal dienstencentrum en negen woningen, waaronder één groepswoning voor drie personen, het huidige gebouw van De Harmonie wordt afgebroken. 

filmpje over dit project

Uitgebreide voorstelling

Ouderen uit de wijk zo lang mogelijk thuis

De Harmonie wil de ouderen en zorgbehoevenden uit de wijk helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en hun sociale contacten te bevorderen.
Hiervoor hebben zij een uitgebreid aanbod aan diensten zoals vervoersdienst, boodschappendienst, klusjesdienst enz. Het restaurant is een belangrijk gegeven in de Harmonie.
De Harmonie is het oudste erkend lokaal dienstencentrum in Brussel. Het startte in 1974 als vzw Buurtwerk Noordwijk, met als doel samen met de buurtbewoners een geïntegreerde werking voor jongeren, volwassenen en ouderen uit te bouwen. De ouderenwerking van Buurtwerk Noordwijk werd later het lokaal dienstencentrum De Harmonie dat in 1985 zijn erkenning kreeg.

Oude veilingzaal niet brandveilig en slecht geïsoleerd

Het huidige gebouw van De Harmonie was een veilingzaal, maar de ruimte wordt niet optimaal  benut. Er wordt enkel gebruik gemaakt van het gelijkvloers, aangezien de lokalen op de eerste verdieping niet voldoen aan de normen van brandveiligheid. Bovendien is het huidige gebouw thermisch zeer slecht geïsoleerd, waardoor de energiekosten enorm hoog zijn. De Harmonie wil graag zijn werking verder uitbouwen en heeft daarvoor extra ruimte nodig.  Het Kenniscentrum stelde aan De Harmonie voor om hun huidig pand niet louter te renoveren, maar op die plek een nieuw woonzorgproject te bouwen. In de lente 2012 ontwikkelden ze samen een concept.

Conceptontwikkeling en visie

Er werd gestart met een haalbaarheidsberekening en het opstellen van een beperkt programma van eisen. Dit eerste dossier werd opgestuurd naar een aantal architectenbureaus met de vraag een kandidaatstelling uit te werken. Drie bureaus schreven zich in en kwamen hun visie en concept presenteren voor een jury. Het voorstel van architectenbureau Urban Platform werd weerhouden. Het concept houdt veel rekening met de omliggende gebouwen o.a. door te voorzien in een schuin aflopend dak. Voor het lokaal dienstencentrum werd er gekozen voor open ruimtes en relaties tussen de verschillende niveaus. Dit zorgt voor veel interactie tussen de mensen die zich in het gebouw begeven. 

Relatie woningen - dienstencentrum

Het lokaal dienstencentrum zal op -1, het gelijkvloers en +1 komen. Daarboven worden 9 appartementen gebouwd, waaronder één groepswoning voor drie personen. De woningen zijn bestemd voor ouderen en zullen volledig toegankelijk ingericht worden.  De ouderen kunnen begeleiding krijgen vanuit het lokaal dienstencentrum, gemakkelijk deelnemen aan de georganiseerde activiteiten en gebruik maken van het restaurant en andere diensten. Zo ontstaat er een fijne sociale relatie tussen de bewoners onderling en het dienstencentrum.

Erfpacht stad verlengen

Met de stad werd onderhandeld om de lopende erfpacht te verlengen tot 2090.
Het voorontwerp werd steeds besproken met VIPA en het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Bovendien werd het ontwerp gescreend door het Toegankelijkheidsbureau.

Belangrijkste resultaten    

  • In relatief korte tijd kwam men tot een mooi haalbaar nieuwbouwproject dat gebouwd zal worden op de huidige locatie van De Harmonie.
  • De bouwvergunning werd in juli 2013 ingediend. Eind 2013 bracht de overlegcommissie stedenbouw van de Stad Brussel een gunstig advies uit.  

 

 

 
Gerelateerd nieuws