• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Lutgardis

(Gemeente: Oudergem   Werkvormen: Dagverzorgingscentrum, Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt)
Introductie

Ontwikkeling van schoolsite tot intergenerationeel project

Multidisciplinair en intergenerationeel project op de site van de Lutgardisschool met lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, koop- en huurwoningen (voor ouderen). Renovatie en nieuwbouw van sommige schooldelen, kinderdagverblijf, jeugdhuis en jeugdvereniging wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de woningen.

 

Om het project duidelijk voor te stellen aan mensen uit de buurt, (toekomstige) gebruikers, geïntereseerden,... en de mogelijkheid te geven om opmerkingen door te geven werd de website  www.lutgardisproject.be ontwikkeld.

filmpje voorstelling project

Uitgebreide voorstelling

Financiering noodzakelijke verbouwing school

Reeds in 2007 onderzocht vzw Lutgardisscholen voor de  financiering van de noodzakelijke verbouwing van hun school de optie om met de toenmalige eigenaar een erfpachtovereenkomst af te sluiten. Dit vergde echter een diepgaande bodemsanering, die gefinancierd zou worden door een onbebouwd deel te ontwikkelen. Het voorstel om een woonzorgproject uit te bouwen, viel meteen in goede aarde. Zo groeiden de plannen om de bestaande infrastructuur te renoveren, nieuwe woonzorgvoorzieningen te bouwen en de financiering grotendeels mogelijk te maken door koopwoningen.
De congregatie van de broeders Maristen van België, eigenaar van de schoolsite, besliste om de bezittingen over te dragen aan het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Deze overdracht vond plaats eind 2012.

Consensus niet gemakkelijk

Het Lutgardisproject heeft een lange weg afgelegd. Het was niet altijd gemakkelijk om tot een consensus te komen met zoveel verschillende partijen, mede omdat de diverse partners gebonden zijn aan een uiteenlopende subsidiëring en regelgeving. 
Een eerste denkoefening behandelde de invulling van de verschillende functies. Het jeugdhuis mocht niet te dicht bij de woningen, omwille van mogelijk geluidsoverlast. De Chiro wilde gebruik maken van de speelplaats en had een directe verbinding nodig. Het dagverzorgingscentrum wou een verbinding met het lokaal dienstencentrum en gaf de voorkeur aan het gelijkvloers, dicht bij de woningen.

Synergiën tussen functies

Andere synergiën werden geëvalueerd om de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. In een eerste afweging werd een gedeelde ruimte voorzien voor het lokaal dienstencentrum en de Chiro, maar hun werkingen bleken te weinig raakvlakken te hebben. De optie om de Chiro in de school onder te brengen werd bekeken, maar uiteindelijk werd geopteerd om het Jeugdhuis en de Chiro samen te brengen en het lokaal dienstencentrum met het dagverzorgingscentrum te koppelen. Het lokaal dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum komen in één aaneengesloten gebouw onder de woningen. Een deel van de infrastructuur wordt gedeeld en zal een nauwe samenwerking (informatie-uitwisseling, activiteiten en doorverwijzing) bevorderen. Het lokaal dienstencentrum wordt het zorgknooppunt in de wijk en speelt een centrale rol in de uitbouw van de samenwerkingsverbanden op de site. 
Het jeugdhuis en de Chiro komen in het huidige woongebouw van de broeders Maristen. Dit is het verst verwijderd van de woningen in de buurt, waardoor het risico op eventuele geluidsoverlast vermindert. De Chiro zit dicht bij het schoolplein en kan er buiten de schooltijden gebruik van maken. 

Huurwoningen via SVK

Er komen 54 koopwoningen en 6 huurwoningen. De huurwoningen worden verhuurd door een sociaal verhuurkantoor en de doelgroep zijn ouderen die in een intergenerationele omgeving willen wonen. De ouderen kunnen in het lokaal dienstencentrum activiteiten bijwonen en een warme maaltijd nuttigen. 
Het kinderdagverblijf wordt ondergebracht in een nieuw gebouw, gedeeld met de school en krijgt een afgeschermde buitenruimte.  

Hindernissen in het proces

  • De bodem van de site is vervuild. De goedkeuring van het bodemsaneringsdossier heeft in totaal meer dan 2 jaren geduurd en de grondoverdracht van de broeders Maristen naar het Aartsbisdom verhinderd.  De officiële goedkeuring van het bodemsaneringsdossier gebeurd bij het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
  • In 2010 werd een stedenbouwkundig attest ingediend, maar omwille van de vele bezwaren, werd die in 2011 ingetrokken.
  • In 2012 waren er een aantal bezorgde reacties van ouders en de ouderraad. Ze maakten zich vooral zorgen over de grootte van de speelplaats en de overlast tijdens de bouwwerkzaamheden. 
  • Bovendien bemoeilijken de complexe regelgeving voor de VIPA–financiering en de erkenning van het dagverzorgingscentrum,  de financiering van het geheel.

Belangrijkste resultaten    

  • Verschillende initiatiefnemers vonden elkaar om dit project gezamenlijk te realiseren.
  • Er werd een consensus bereikt over het masterplan, dat aan de basis lag van de stedenbouwkundige aanvraag en milieuvergunning die op 2 september 2013 werden ingediend.
  • Dit woonzorgconcept leent zich perfect voor de ontwikkeling van een brede school project, waarbij een synergie tussen de jeugd- en de welzijnsdelen tot stand kan komen.

 

Bekijk hier het filmpje over het project

(Bediening diavoorstelling: Start Stop - - )

 
In de kijker
Vragen over het Lutgardis-project? Stel ze via de interactieve website!

Om het Lutgardis-project duidelijk voor te stellen aan mensen uit de buurt, (toekomstige) gebruikers, geïnteresseerden,... en hen de mogelijkheid te geven om opmerkingen door te geven of vragen te stellen werd de website www.lutgardisproject.be ontwikkeld.

 
Gerelateerd nieuws

door Cyril van der Esch © Brussel Deze Week Oudergem 07:21 - 29/05/2015

De Lutgardissite in Oudergem is al sinds april 2014 een bouwwerf. De leerlingen van het college zullen in september 2016 in gloednieuwe gebouwen het schooljaar aanvatten.

volledige artikel