• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Meegroeiwoningen

Meegroeiwoningen zijn woningen die rekening houden met de veranderingen die zich voordoen in het leven van de bewoner. De woning is aangepast - of kan gemakkelijk aangepast worden - aan ouderen, hoogbejaarden, chronisch zieken, mensen met een handicap, enzovoort. Het zijn toegankelijke woningen, geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke kenmerken, capaciteiten en beperkingen. Het zijn veilige woningen, met voldoende ruime doorgangen en zonder onnodige obstakels. Het zijn ook comfortabele woningen. Minder mobiele mensen zijn immers vaak gebonden aan hun huis en hebben meer nood aan comfort.

Meegroeiwoningen moeten aan heel wat eisen voldoen. Iedereen moet zich er vrij kunnen bewegen, ook mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen. Er moet overal voldoende ruimte zijn voor een draaicirkel van 1,5 meter – daardoor is de minimum vloeroppervlakte 45m². Er moeten brede deuren zijn en geen dorpels. De badkamer en de keuken moeten aangepast zijn, bijvoorbeeld met keukenblokken waar je met een rolstoel makkelijk onder kan. Andere vereisten zijn zwenkkranen, rookmelders, aangepaste communicatiemiddelen, domotica, enzovoort.

Illustratie van een draaicirkel van 1,5 meter benodigd voor vlotte doorgang met roltoel.
 

Meegroeiwoningen moeten aan een aantal bouwtechnische normen voldoen

Meer info

Levensloopbestendige wijk

Het begrip ‘levensloopbestendig’ geldt niet alleen voor woningen, het is ook van toepassing op buurten. Het zijn buurten waar iedereen voor zijn dagelijkse noden gemakkelijk ergens terecht kan. Er zijn brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen, mensen met een kinderwagen, rollator of een rolstoel kunnen overal vlot passeren, er is voldoende verlichting, een beetje groen, genoeg ruimte om te parkeren, enzovoort. In een levensloopbestendige wijk zijn ook genoeg buurtwinkels, mogelijkheid tot ontspanning en haltes van het openbaar vervoer. Ook wie niet goed te been is, krijgt er zijn dagelijks leven georganiseerd.
Woonzorgzones zijn wijken

  • waar de infrastructuur is aangepast aan de dagelijkse noden van iedereen,
  • waar voldoende meegroeiwoningen zijn,
  • en waar een volledig zorgaanbod voorhanden is voor iedereen.