• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Home Info haalt ouderenmis(be)handeling uit de taboesfeer

Twee jaar na de officiële start en naar aanleiding van de internationale dag ter bestrijding van ouderenmis(be)handeling op 15 juni, maakt het ‘Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling/Service d’Ecoute de Personnes Agées Maltraitées (SEPAM) de balans op van zijn werking.

De evolutie in het aantal meldingen is opmerkelijk In 2009 waren er 548 meldingen. In 2010 steeg dit tot 857, waarvan 157 Nederlandstalige aanmeldingen. Deze forse stijging wijst op de ernst van de problematiek. Het maakt ook duidelijk dat het meldpunt steeds beter gekend is en er een grote bereidheid en alertheid is om problemen van ouderenmis(be)handeling te melden.

Ouderenmis(be)handeling mag niet zonder meer gelijkgesteld worden met opzettelijke mishandeling. De “be” wijst er op dat het evenzeer kan gaan om niet bewuste handelingen of nalaten van handelingen die de oudere verdriet, pijn of kwaad berokkenen. Daarbij is er steeds sprake van een persoonlijke en/of professionele relatie tussen slachtoffer en diegene die mis(be)handelt.

Gelukkig is er zelden sprake van zware of ernstige feiten. In de meeste gevallen gaat het over psychische mis(be)handeling en financiële mis(be)handeling. Niet elke melding vraagt om een interventie. De melders hebben vooral nood om te praten over de situaties die ze als ouderenmis(be)handeling ervaren. Luisteren vormt dan ook de eerste en belangrijkste opdracht van het meldpunt.

De oproepen betreffen zowel ouderen in een residentiële voorziening als ouderen die thuis wonen. Mis(be)handeling in de thuissituatie speelt zich binnenskamers af. Het taboe is hier groter dan in een residentiële woonvorm waar er een grotere sociale controle is. Bij mis(be)handeling in de rusthuizen is de pleger een professionele hulpverlener, in de thuissituatie zijn het hoofdzakelijk de kinderen. Het slachtoffer is meestal een vrouw, tussen de 70 en 90 jaar.

Een aantal factoren verhoogt het risico op ouderenmis(be)handeling: de overbelasting van de verzorgende, een moeilijke familiale context, de toenemende afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de oudere, beslissingen die – ook goed bedoeld - over het hoofd van de betrokkene worden genomen. Dit kan relaties tussen ouderen en de verzorgende of mantelzorgers onder druk zetten en ouderenmis(be) handeling in de hand werken. Ouderenmis(be) handeling duidt vooral op een relatie die ontspoort, veel minder op een opzettelijk en kwaadwillig kwetsen of mis(be)handelen van de oudere.

Start stop Geluid aan uit (In dit filmpje wordt niet gesproken.)

JW Player goes here

Het meldpunt ijvert voor een verder doorbreken van het taboe rond ouderenmis(be)handeling aan de hand van een sensibiliseringsclip op You Tube.(http://www.youtube.com/watch?v=pDhi70cogqw) De clip ‘de verjaardag’ begint met het eigen gedrag en de omgang met de oudere in vraag te durven stellen. Een boodschap die de clip, zelfs zonder woorden, sprekend brengt.

Wenst u meer informatie?


Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Lakensestraat 76 bus 1
1000 Brussel
02/220.30.80
www.home-info.be