Programmatie-studie Brussel

Onderzoek naar het opzetten van de programmatie inzake structuren voor het thuishouden en huisvesten van ouderen. 

Inhoudstafel
Deel 1 : Inleiding en achtergrond
Deel 2 en  deel 2 bis: Huidige programmatie van de Brusselse ouderenzorg
Deel 3 : Oplijsting van de zorgvraag
Deel 4 ; Financiële impact
Delen 5 en 6: conclusies, aanbevelingen en plan van aanpak

Een samenwerking met: