• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorg Brussel (2008)

Algemeen Zorgstrategisch Koepelplan Woonzorg Brussel voor de periode 2008-2012
voor de thuis- en ouderenzorg in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

In 2007 werd het Masterplan Woonzorgzones Brussel goedgekeurd. Minister Anciaux, bevoegd voor Brussel, liet op basis van de grote tekening in het Masterplan ook een detailtekening maken voor de invulling van de 33 woonzorgzones. Het doel was en is dat er overal kwaliteitsvolle en erkende voorzieningen komen voor ouderen.

Eind 2008 wordt het nieuwe Koepelplan voorgesteld. Het bepaalt de missie voor de uitbouw van de woonzorgzones en tekent het kader voor de eerste fase van die ontwikkeling. Het plan stimuleert de bouw van rusthuizen en andere zorgvoorzieningen voor ouderen of zwaar zorgbehoevenden. Elke nieuw woonzorgproject dat subsidies aanvraagt bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), kan naar het plan verwijzen voor een verkorte aanvraag.

Het Koepelplan werd uitgewerkt door het Kenniscentrum Woonzorg en de Strategisch planner, onder begeleiding van de Stuurgroep Woonzorg. Na gunstig advies van de welzijnsadministratie (de Vlaamse Commissie Zorgstrategie voor de voorzieningen voor bejaarden en voorzieningen in de thuiszorg) werd het Koepelplan goedgekeurd door Vlaams minister Steven Vanackere, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Een citaat uit de goedkeuringsbrief:

“Dit Koepelplan heeft een inhoudelijk goed uitgewerkte missie en visie. De faciliterende rol van het Koepelplan voor het beantwoorden van vraag één van het zorgstrategisch plan dient duidelijk aangegeven te worden. Ook het stimulerende effect van dit Koepelplan biedt een meerwaarde. De opdrachtgever speelt hierin een concreet activerende rol door zelf op zoek te gaan naar potentiële initiatiefnemers.”

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel kreeg de opdracht om in 2009 en de jaren nadien het Koepelplan in te vullen, samen met alle mogelijke partners en organisaties die zich in Brussel naar ouderen richten en alle geïnteresseerde initiatiefnemers.

De nood aan nieuwe huisvestingsstrategieën aangepast aan de vraag van oudere bewoners wordt groter. Onderzoekers van de VUB peilden naar de woonsituatie, woonwensen en woonbehoeften bij 64.000 Vlaamse 60-plussers.