Arabesk

(Gemeente: Anderlecht   Werkvormen: Woonzorgcentrum, Serviceflats-aanleunwoning)
Introductie

Bouw van een woonzorgcentrum voor 120 ouderen en 10 assistentiewoningen.

Arabesk had een site in de Materiaalstraat in Anderlecht (woonzorgzone 6A) aangekocht. Vermits er geen stedenbouwkundige vergunning verkregen werd voor het voorziene aantal plaatsen, ging de initiatiefnemer in Anderlecht op zoek naar een andere site. Die werd gevonden aan de Bergensesteenweg 899 (woonzorgzone 6D).

 

Uitgebreide voorstelling

Thuisgevoel

Het uitgangspunt was een leef,- woon- en zorgomgeving te realiseren die een veilige, gezellige, zorgzame, vriendelijke en respectvolle sfeer uitstralen opdat de residenten een thuisgevoel ervaren.
Het ontwerp van de nieuwbouw omvat een gelijkvloers en drie bouwlagen voor 114 kamers, waarvan 6 tweepersoonskamers. Het objectief is om 10 assistentiewoningen te realiseren in een vierde bouwlaag.

Kleinschalige genormaliseerde woonvormen

Op het gelijkvloers functioneren autonoom 2 kleinschalige genormaliseerde woonvormen die gebruik maken van een aanleunfunctie met de moederorganisatie.  De doelgroep is: personen met een licht of matig www.dementie.be van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.">www.dementie.be van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.">dementieprofiel - heterogeen volgens leeftijd. De woningen omvatten een 12-tal kamers en een centrale werkpost, aangevuld met een gemeenschappelijke ruimte met een open keuken, eetplaats en leefruimte.
De eerste en tweede verdieping omvatten een open woonzorgvorm in individuele kamers voor opvang en verblijf van ouderen met eerder een geriatrisch profiel die nood hebben aan langdurige zorg . In totaal kunnen er 67 residenten verblijven.
De derde verdieping is opgesplitst in twee afdelingen. De rechtervleugel is een open woonzorgvorm die opvang biedt aan 19 residenten. De doelgroep is koppels van hoge leeftijd die samen willen blijven en waarvan minstens één persoon een geriatrisch profiel heeft. De linkervleugel heeft een gesloten woonzorgvorm voor langdurige zorg aan personen met een zware of gevorderde dementie en een geriatrisch profiel.  Deze afdeling beschikt over elf individuele woongelegenheden.

Brug thuiszorg en residentiële zorg

De vierde verdieping groepeert 10 assistentiewoningen als brug tussen thuiszorg en residentiële zorg.  Doelgroep zijn ouderen die in een aangepaste woning, vanuit het woonzorgcentrum hulp bij organisatie, sociale netwerkvorming en, indien nodig, crisishulp kunnen krijgen. 
 

Belangrijkste resultaten  

  • Men wil verschillende woonzorgvormen in het woonzorgcentrum integreren. Dit biedt de gebruikers de mogelijkheid om een oplossing op maat te vinden.
  • Er wordt gestreefd naar  samenwerkingsverbanden met lokale partners (o.a. Solidariteit voor het Gezin) en andere zorgverstrekkers (o.a. Cosmos vzw – LDC Vives) in functie van een continuïteit van zorg en zorg op maat.
  • De integratie van het woonzorgcentrum en haar bewoners in de lokale samenleving zijn een permanent aandachtspunt. De nadruk wordt gelegd op wonen en leven, de deuren van het rusthuis worden open gegooid en men tracht de buitenwereld naar binnen te halen.
  • Het project is midden in een woonwijk gelegen, waar voorheen een stadskanker stond. Tevens zorgt de aanvulling met een huizenrij aan de Bergensesteenweg voor een opwaardering van de omgeving.

 

 
Gerelateerd nieuws