Sint-Monika

(Gemeente: Brussel   Werkvormen: Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum)
Introductie

Uitbreiden met Vlaamse erkenning 

GGC-woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Sint Monika willen uitbreiden met een Vlaams erkend woonzorgcentrum met 43 woongelegenheden. Het huidige GGC-rusthuis heeft 85 bedden, waarvan 60 RVT. Er is ook een leefgroep voor personen met www.dementie.be van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.">www.dementie.be van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.">dementie. In 1999 opende het dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen. Het bestaande rusthuis en dagverzorgingscentrum worden uitgebaat door de vzw Huize Sint-Monika, sinds 2013 onderdeel van de Zorggroep Eclips.

Uitgebreide voorstelling

Vlaams erkend / GGC

Sint-Monika investeert in een aanpalend gebouw op het terrein waar het GGC-rusthuis is gevestigd. Hier zullen 43 Vlaams erkende woongelegenheden worden gerealiseerd. De voorafgaande vergunning werd in 2012 verkregen. 
De conceptuitwerking en de bouwplannen worden tegen medio 2014 verwacht. 

Zorggroep Eclips

Het huidige GGC-erkende woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum werken nauw samen met de initiatieven van Sint-Vincentius: het dagverzorgingscentrum Terranova en het woonzorgcentrum Eureka. Ze vormen samen de Zorggroep Eclips. 
Deze Brusselse zorggroep werd in 2013 opgericht om gezamenlijk sterker te staan. Er gebeuren reeds gezamenlijke aankopen, waardoor de gemiddelde kostprijs per eenheid daalt. De zorggroep helpt de organisaties bij het administratief beleid (o.a. regelgeving), financieel beleid, kwaliteitsbeleid, zorgbeleid (afstemming van de zorg en zorgaanbod), personeelsbeleid, IT-beleid, logistiek beleid, bouwprojecten enz. Zij brengen hun ideeën en bekommernissen samen over naar de overheid.
De Brusselse Zorggroep Eclips staat open voor andere organisaties die zich bij de groep willen aansluiten om een netwerk en samenwerkingsverbanden te creëren.

Belangrijkste resultaten    

  • Een goed werkend woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum. 
  • De uitbreiding met een Vlaams erkend woonzorgcentrum is een garantie voor de Nederlands-vriendelijkheid van het GGC-erkend rusthuis.
  • Het samenwerkingsinitiatief met de Brusselse Zorggroep Eclips versterkt de organisatie.

 

 
Gerelateerd nieuws