• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Buurtgerichte Zorg

    

De ‘actief zorgzame buurt’ als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen: demografische evoluties, budgettaire beperkingen, organisatorische uitdagingen, andere financieringsmodellen … de grenzen aan de groei zijn al langer in zicht. Alle betrokken overheden en dienstverleners staan voor grote uitdagingen. Er zijn veel vragen, en geen enkel antwoord is simpel.

Deze nieuwe visietekst schuift het begrip ‘Buurtgerichte Zorg’ naar voor als mogelijk antwoord. De bedoeling van deze tekst is:

  • stil te staan bij wat hulp- en zorgbehoevenden in hun dagelijks leven nodig hebben, en hoe die nood best kan gelenigd worden,

  • met de zorg- en welzijnssector op lokaal vlak een adequate aanpak te ontwikkelen, vanuit een gemeenschappelijke visie,

  • en na te gaan wat de bijdrage van alle betrokken partijen daarin kan zijn.

De initiatiefnemers hopen dat deze visietekst een aanzet wordt tot verandering in een gemeenschappelijke richting. Dat het de basis wordt voor de ontwikkeling van een breed draagvlak.

Wil uw organisatie deze visitekst mee ondertekenen?

Gebruik deze link of bezorg uw gegevens aan kenniscentrum@woonzorgbrussel.be

  • Bij een herdruk van de visietekst wordt het logo van uw organisatie toegevoegd (zie pagina 4).
  • U kan ook ten persoonlijke titel tekenen.