• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Beslissingen van de Vlaamse Regering

De zorgzwaarte in de woonzorgcentra is de voorbije jaren sterk toegenomen. In het Regeerakkoord 2014-2019 voorzag de Vlaamse Regering in een groei van het aantal woongelegenheden in woonzorg-centra, met een financiering die aangepast is aan de zorgzwaarte-inschaling. Bij de opmaak van de begroting 2016 werd 10,8 miljoen euro aan middelen voorzien zodat aan 1.226 woongelegenheden bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum een bijkomende erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT) kan worden verleend. Aan een erkend woonzorgcentrum kan een bijkomende erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT) verleend worden voor het opnemen van zwaar zorgbehoevende ouderen. Een woonzorgcentrum dat een bijkomende erkenning als RVT heeft, moet voldoen aan bijzondere erkenningsvoorwaarden op het vlak van onder meer personeelsnormen en infrastructuur. Hiertegenover staat een hogere financiering vanuit de overheid via het RIZIV -instellingsforfait. In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief twee besluiten goed waarin het maximaal aantal te erkennen RVT-bedden wordt vastgelegd en waarin de criteria en wijze van toekennen van deze bijkomende RVT-erkenningen wordt bepaald.