• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Infrastructuurnormen woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

 

De Vlaamse Regering wil de bestaande infrastructuurvoorwaarden en -normen voor woonzorgcentra (WZC's) en centra voor kortverblijf (CKV's) harmoniseren en actualiseren om op die manier tot een eengemaakt normenkader te komen. Hiertoe keurde ze op 25 maart 2016 een conceptnota goed. De opgestelde erkenningsvoorwaarden vertrekken vanuit een aantal cliëntgerichte basisprincipes. Hierbij staat het creëren van een voor de eindgebruiker (bewoner) confortabele en aangepaste woon- en zorgomgeving centraal. Deze nieuwe voorwaarden zullen vanaf 1 januari 2017 van toepassing worden op nog te ontwerpen uitbreidingen, verbouwingen of nieuwbouw van WZC's en CKV's. Naast de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en omgeving is ook het waarborgen van de privacy van de bewoner door middel van de infrastructuur het algemene doel van deze voorschriften. In dit kader wijzigt de Vlaamse Regering principieel bijlage XII bij haar besluit over de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron: beslissingen van de Vlaamse Regering