• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt Kenniscentrum WWZ

 

Beste lezer,


Op 1 januari 2017 kreeg Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw de nieuwe naam Kenniscentrum WWZ of Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Ook vzw Het Punt – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel en vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad maken deel uit van deze nieuwe vzw.

Waarvoor staat Kenniscentrum WWZ?WWZ.

Niet toevallig staan deze drie letters mooi tegen elkaar. Het Kenniscentrum wil iedereen, ook de meest kwetsbaren, een volwaardige plaats geven in onze samenleving. Dat kan enkel als Welzijn, Wonen en Zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vrijwilligerswerk neemt daar altijd een bijzondere plaats in.

Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Daarom komt welzijn op de eerste plaats, vóór zorg. Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen: sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, de kans om anderen te ontmoeten, actieve deelname aan de samenleving, kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooien en zich omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met een handicap. Het Kenniscentrum WWZ werkt vooral samen met organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen die om financiële, sociale, psychische of gezondheidsredenen kwetsbaar zijn.

Wonen is de eerste zorg. Aangepast wonen is een kernvoorwaarde om thuis of in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Dat kan in de eigen woning zijn of samen met anderen, met verschillende generaties onder één dak, in een woongemeenschap, volledig zelfstandig of met veel zorgomkadering, er is veel variatie mogelijk. Brussel heeft nood aan meer betaalbare, kleinschalige woonvormen die vertrekken vanuit die behoefte aan menselijkheid en solidariteit. Want eenzaamheid loert altijd om de hoek. De vermaatschappelijking van de zorg begint bij kwaliteitsvol wonen in een aangepaste omgeving. Daar wil het Kenniscentrum WWZ op inzetten.

Zorg speelt in op de nood aan verzorging of ondersteuning door ziekte, ouderdom, handicap of psychische problemen. Wie niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, heeft immers hulp en ondersteuning van anderen nodig. Maar ook wie niet voldoende kracht heeft om voor zichzelf te zorgen, moet de eigen regie in handen kunnen houden. Het uitgangspunt is dat iedereen de keuze en de mogelijkheid heeft om de eigen afhankelijkheid te organiseren. Daarbij vullen informele steun en professionele zorg elkaar aan.

Waarom een Kenniscentrum WWZ?

Het Kenniscentrum WWZ, voluit Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg is het resultaat van het samengaan van drie organisaties met elk hun geschiedenis in het Brusselse werkveld: de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, het Punt –steunpunt vrijwilligers werk Brussel-  en Kenniscentrum Woonzorg Brussel.

Door het samengaan van deze drie complementaire werkingen ontstaat er een sterke ondersteuningsorganisatie voor de Brusselse welzijnssector. Een organisatie met een brede scope, die het welzijnsveld grotendeels bestrijkt en die via de ondersteuning van het vrijwilligerswerk banden heeft met onderwijs, jeugd, sport, cultuur. Het netwerk en de terreinkennis van de vroegere medewerkers van BWR; de sensibiliserende en educatieve aanpak van het Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel en de deskundigheid en innovatieve rol van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel versterken elkaar.

Door te werken in één gestroomlijnde organisatie, bekomen we efficiëntiewinsten en kunnen we een gedifferentieerder dienstenpakket aanbieden.

We werken daarvoor vanuit één gedragen visie, eenzelfde waardenpatroon en op elkaar afgestemde doelstellingen. De verwevenheid tussen de aspecten welzijn, wonen en zorg sluit aan bij de visie om de eindgebruiker als een geheel te benaderen, vanuit een generalistisch perspectief, gericht op een maximale kwaliteit van leven. Vrijwilligerswerk maakt daar een essentieel onderdeel van uit. Door welzijnsorganisaties op deze drie terreinen te ondersteunen willen we het welzijn en de levenskwaliteit van burgers waarborgen en bevorderen, met specifieke aandacht voor de kwetsbare Brusselaar.

Deze gedragen globale visie stelt de focus in op intersectorale samenwerking en de uitwerking van actuele transversale thema’s, eerder dan op een categoriale benadering. De linken die de deelwerking ‘steunpunt vrijwilligerswerk’ heeft met belendende sectoren versterkt dit nog.
Met deze aanpak wordt beter tegemoet gekomen aan de vraag en de noden tot ondersteuning van het welzijnswerkveld. De organisatie kan zich daardoor sterker, duidelijker en eenduidiger profileren en positioneren. Dit is een troef in de samenwerking met de partners op het terrein en met de verschillende (Brusselse) overheden –over de Gemeenschappen heen-.

Het Kenniscentrum WWZ wil een betrouwbare gesprekspartner zijn van de overheid, en het beleid ondersteunen en inspireren. Een doorgedreven samenwerking, waarbij beide partners hun rol kennen, kan enkel een meerwaarde voor de sector betekenen.

Het Kenniscentrum WWZ houdt u op de hoogte

Informeren blijft een belangrijke pijler binnen de werking van het Kenniscentrum WWZ. Weldra mag u van ons een vernieuwde nieuwsbrief verwachten. Intussen kan u meer informatie over onze werking, acties, nieuws, activiteiten en vacatures vinden op onze website www.kenniscentrumwwz.be.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten. Je kan ons bereiken via 02/414 15 85 of info@kenniscentrumwwz.be.