• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Onze missie en visie

Missie

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel biedt een antwoord op de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Het zorgt daartoe voor een volwaardig uitgebouwd Vlaams erkend woonzorgaanbod in Brussel, zodat elke oudere of zorgbehoevende -en zeker de Nederlandskundige- de dienst- en zorgverlening kan ontvangen die het best bij hem past. Hiertoe ontwikkelt de organisatie onder het motto ‘stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ woonzorgconcepten waarbij het levenslang thuiswonen wordt gestimuleerd en (semi-) residentiële zorg wordt geboden indien nodig.

Het Kenniscentrum Woonzorg stelt de in Brussel opgebouwde knowhow ter beschikking van de Vlaamse overheid en Vlaamse initiatiefnemers door adviesverlening, onderzoeksopdrachten, introductie van goede praktijken, zorginnovatie en laboratoriumfunctie.

Visie

Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel is bij alle Brusselse gemeenten en bevoegde overheden gekend als een belangrijke en kwaliteitsvolle actor in de ontwikkeling van thuiszorg- en ouderzorginitiatieven.

Door overleg, bevraging, onderzoek en kennisverwerving heeft het Kenniscentrum Woonzorg een duidelijk beeld van de ouderenzorg en thuiszorg te Brussel en het stelt dit ter beschikking van de sector en de overheid.

Door het gebruik van Brussel als laboratorium reikt het Kenniscentrum Woonzorg oplossingen aan voor toekomstige woonzorgrealiteiten in Vlaanderen.

Via de door het Kenniscentrum Woonzorg gestimuleerde samenwerking tussen de partners en de geïnitieerde diensten en voorzieningen beschikt de Vlaams erkende woonzorg over een wijkgericht behoeftendekkend aanbod in de informele zorg, de thuiszorg, de thuisvervangende woonzorg en de intramurale zorg.

Het Kenniscentrum Woonzorg is dé motor voor zorginnovatie in het Vlaams erkende Brusselse werkveld en introduceert nieuwe zorgprocessen en -producten bij woonzorgpartners en in belendende sectoren.

De door het Kenniscentrum Woonzorg opgezette sensibiliseringsactiviteiten maken dat ouderen op tijd verhuizen, kiezen voor de meest gepaste woonvorm of hun woning aanpassen zodat ze langer in de hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Het Kenniscentrum Woonzorg is voor de Vlaamse overheid uitgegroeid tot het beleidsondersteunend adviesorgaan aangaande het woonzorgvraagstuk te Brussel, dat de vertaalslag naar Brussel van de zesde staatshervorming omtrent woonzorg mee vormgeeft, ondersteunt of introduceert. 

Het Kenniscentrum Woonzorg maakt dat het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad beschikt over een op elkaar afgestemde (Vlaams erkende) woonzorgsector.

Strategische doelen

De volgende jaren werkt het Kenniscentrum Woonzorg Brussel rond vier strategische doelstellingen:

  1.  kennisverwerving en -ontsluiting
  2.  buurtgericht werken en thuiszorg
  3.  projectontwikkeling
  4.  afstemming op verschillende niveaus. 

               

Deze vier doelstellingen enten zich op het sombreromodel. Dit model is de praktische vertaling voor de uitwerking van de besluiten van de Programmatie-studie en vormt het uitgangspunt voor een zorgzame wijk in het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020.