Onderteken de visietekst voor Buurtgerichte Zorg

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Deze nieuwe visietekst schuift de ‘actief zorgzame buurt’ naar voor als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel.

DE ACTIEF ZORGZAME BUURT ALS TOEKOMSTMODEL VOOR VLAANDEREN EN BRUSSEL

ONDERTEKEN DE VISIETEKST BUURTGERICHTE ZORG

Buurtgerichte Zorg pleit ervoor om met alle zorg- en welzijnsactoren lokaal samen te werken, dicht bij de zorgbehoevenden. Om de kwaliteit van de zorg voor alle lagen van de bevolking te kunnen blijven waarborgen, is structurele samenwerking nodig tussen alle overheden, formele en informele zorgverstrekkers, gebruikers, ontwikkelaars en andere partners in de zorgsector. De buurt wordt de draaischijf van zorg en welzijn.

DE ONDERTEKENAARS VAN DEZE VISIETEKST:

 • geloven sterk in de visie en het potentieel van Buurtgerichte Zorg,
 • engageren zich om, ieder op zijn eigen terrein en in samenwerking met anderen, daar vorm aan te geven,
 • ijveren voor een breed maatschappelijk draagvlak om Buurtgerichte Zorg te realiseren.

LEES DE VISIETEKST

DEZE ORGANISATIES ONDERTEKENDEN DE VISIETEKST

 • Ado Icarus
 • Gemeente Beerse
 • BlueAssist vzw
 • BOP
 • BWR
 • Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD)
 • Clorisse
  Pedagogische ondersteuning kinderopvang en thuiszorg
 • De Welvaartkapoen
 • GroenPlus
 • Happy Aging, LifeTechValley
 • Het Gulle Heem
 • IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ
 • OCMW Balen
 • OCMW Gent
 • OCMW Genk
 • OCMW Haaltert
 • OCMW Kortijk
 • OCMW Laarne
 • OCMW Maaseik
 • OCMW Olen
 • OCMW Oostende
 • OCMW Oud-Heverlee
 • OCMW Tielt
 • OCMW Vleteren
 • OCMW Waregem
 • Samenlevingsopbouw
 • Sociaal huis Malle - dienstencentrum De Ring
 • Sociaal Huis Ingelmunster
 • Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 • VVDC
 • VVSG
 • Het Wit-Gele Kruis
 • Kenniscentrum Woonzorg Brussel
 • Zorgbedrijf Antwerpen

ONDERTEKEN DEZE VISIETEKST

 • Gebruik onderstaand formulier of bezorg uw gegevens aan kenniscentrum@woonzorgbrussel.be
 • Bij een herdruk van de visietekst wordt het logo van uw organisatie toegevoegd (zie pagina 4).
 • U kan ook ten persoonlijke titel tekenen.

Een e-mail adres waar we u kunnen bereiken voor verdere opvolging.

Laad een bestand op van het type: jpg, gif, png, pdf, ai of eps. De maximum grootte van het bestand is 1Mb. Grotere bestanden bezorgt u best per e-mail.

Kenniscentrum Woonzorg Brussel Lakensestraat 76
1000 Brussel 

CONTACT
T 02/211.02.40 • F 070/42.08.03
kenniscentrum@woonzorgbrussel.be

WEBSITE

 • www.woonzorgbrussel.be