Parkresidentie

(Gemeente: Jette   Werkvormen: Woonzorgcentrum, Centrum kortverblijf, Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt)
Introductie

Geïntegreerde woonzorg op 1 locatie

De Parkresidentie verhuist zijn serviceflats en LDC naar een nieuwe locatie. Op deze locatie komt er een woonzorgcentrum en een centrum voor kortverblijf.  De vzw Parkresidentie is de enige Vlaams erkende serviceflatresidentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan de residentie met 32 flats is een lokaal dienstencentrum verbonden en het plan ontstond om er een derde werkvorm aan toe te voegen: een woonzorgcentrum. Op de huidige site was daar geen plaats voor en eventuele gronden in de buurt voldeden niet. Twee kilometer verderop vond de Parkresidentie een geschikte locatie voor een nieuw project.

Uitgebreide voorstelling

Zoektocht naar geschikte locatie

Begin 2010 vroeg vzw Parkresidentie aan het Kenniscentrum om mee op zoek te gaan naar een grotere locatie. Er werden verschillende sites onderzocht: één in Jette en twee in Laken. Geen van de sites voldeed echter aan het gestelde programma van eisen. De zoektocht ging verder en eind 2010 vond de Parkresidentie een geschikt perceel aan de Odon Warlandlaan. Er is plaats voor de bestaande dienstverlening en de ontwikkeling van een woonzorgcentrum met 90 woongelegenheden. 

Zorgknooppunt in de woonzorgzone

De Parkresidentie wil aan de Odon Warlandlaan 19 nieuwe assistentiewoningen bouwen, een nieuw lokaal dienstencentrum, een woonzorgcentrum voor 90 ouderen en 3 woongelegenheden voor kortverblijf. De combinatie van die verschillende voorzieningen verhoogt de efficiëntie van de werking en het lokaal dienstencentrum is een versterking voor het woonzorgcentrum. Ouderen die de weg naar het dienstencentrum kennen, stromen later gemakkelijker door naar het woonzorgcentrum. Vanuit deze samenhang wil Parkresidentie zich ontwikkelen tot het zorgknooppunt in de woonzorgzone.

Belangrijkste resultaten    

  • De samenwerking tussen de verschillende voorzieningen op de campus is een belangrijke meerwaarde voor het project.
  • Snelle realisatie van het project: het verkrijgen van de bouwvergunning en indienen van financieel-technisch plan verliepen vlot.

 

(Bediening diavoorstelling: Start Stop - - )