Pieter & Pauwel

(Gemeente: Brussel   Werkvormen: ADL 24-assistentie, Dagverzorgingscentrum, Dagverzorgingscentrum, Lokaal dienstencentrum, Zorgknooppunt)
Introductie

Zorgvernieuwing voor ouderen en voor personen met een handicap

In een gebouw midden in het centrum van Neder-Over-Heembeek komen een gemeenschapscentrum, een bibliotheek, een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een ADL-centrale. Het gebouw zal een centrale plek worden voor de lokale gemeenschap waar zorg, cultuur en dienstverlening elkaar vinden.  Na lange tijd onzekerheid over het project gaat het toch door, maar helaas zonder de aanleunwoningen.

Uitgebreide voorstelling

Eerste ontwikkeling

Zowel in de Conceptnota uit 2004 als in het Masterplan Woonzorgzones Brussel uit 2007 werd de ontwikkeling van het woonzorgproject Pieter en Pauwel te Neder-Over-Heembeek als een van de belangrijkste speerpunten gezien. Toenmalig minister Bert Anciaux, in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel, sloot in 2008 met de stad Brussel een overeenkomst af voor de verwerving van een grond aan de begraafplaats van Neder-Over-Heembeek. Er is plaats voor een gemeenschapscentrum, bibliotheek, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum en een 70-tal aanleunwoningen. De minister voorziet voor de realisatie Brusselfondsmiddelen en rekent op een investering van de VGC en een privépromotor. Er wordt met het gemeenschapscentrum, de VGC-administratie, het kabinet en het Kenniscentrum een programma van eisen opgesteld en samen met de Vlaamse bouwmeester een architectuurwedstrijd uitgeschreven. LAT-architecten levert het beste concept af. 

Complex en riskant?

De vlucht vooruit kan worden genomen, zij het niet dat er medio 2009 verkiezingen voor de deur staan. De nieuwe bevoegde minister voor Brussel vindt het project relatief complex en de opgezette constructie te riskant. Hij vraagt een audit aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Deze stelt einde maart 2010 dat de uitgewerkte constructie weliswaar financiële risico’s in zich draagt maar dat het project niet onrealiseerbaar is als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

ADO Icarus biedt ondersteuning aan mensen met een handicap 

Intussen wordt door het Kenniscentrum - op vraag van de VGC - een initiatiefnemer gezocht om het dagverzorgingscentrum, het lokaal dienstencentrum en een ADL-centrale voor personen met een fysieke handicap uit te werken. ADO-Icarus wordt gekozen voor zijn integraal en zorgvernieuwend concept en krijgt daarvoor een opstartpremie als zorginnovatief project van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Er wordt in deze periode gezocht naar een alternatieve piste. Op de Kruisberg wordt een locatie gevonden waar het lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en ADL-centrale hun werking zouden kunnen uitbouwen, mocht het Pieter- en Pauwelproject te lang aanslepen of niet doorgaan.

Woningen door Stad Brussel

In januari 2012 wordt uiteindelijk groen licht gegeven voor een project met beperktere invulling. Het project wordt van de Vlaamse gemeenschap overgeheveld naar de Vlaamse GemeenschapsCommissie. In het nieuwe plan zal de VGC een deel van het oorspronkelijk voorziene terrein aankopen. Hierop zullen de bovengenoemde welzijns- en zorgvoorzieningen gebouwd worden, maar zonder de woningen. ADO-Icarus zal de senioren- en gehandicaptenvoorzieningen uitbaten. 
Op het overgebleven terrein bouwt de Stad Brussel woningen. ADO Icarus onderhandelt met de stad om ook een aantal woningen voor senioren of personen met een handicap te voorzien. 

Vergunningen en subsidies

Er wordt sinds dit positieve bericht volop gewerkt aan het voorbereiden van de subsidie- en vergunningsaanvragen, het opbouwen van samenwerkingsverbanden en het uitwerken van het programma van eisen. 
De voorafgaande vergunning voor het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum werden ingediend, maar voor goedkeuring heeft ADO Icarus een zakelijk recht nodig. Om aan deze eis te kunnen voldoen en de vergunningen in orde te krijgen verleende de Stad Brussel een recht van opstal aan ADO Icarus.  

Design Build Finance

Voor de bouw wordt gewerkt met een DBF-formule. De VGC – bouwheer van het project – deed een aanbesteding voor een kandidaat die tegelijk projectmanager, ontwerper, aannemer én voorfinancierder zal zijn van het project. Hiervoor moest een gedetailleerd programma van eisen worden uitgewerkt, omdat eens de opdracht gegeven er niet of nauwelijks nog iets veranderd kan worden. Voor de realisatie van dit programma van eisen zaten de verschillende partners veelvuldig samen om te komen tot een functioneel, geïntegreerd ontwerp, waarbij zoveel mogelijk gekeken is naar het vermijden van overlappingen en het gebruik van ruimtes  die gedeeld zouden kunnen worden. Ook werden er verschillende vergaderingen belegd met het Kenniscentrum voor advies over de VIPA-criteria en de vergunningseisen.

Start op tijdelijke locatie

Om de bewoners van Neder-Over-Heembeek niet langer te laten wachten, is in januari 2013 het lokaal dienstencentrum ADO Icarus reeds geopend op een tijdelijke locatie. Op deze tijdelijke plek heeft ook het gemeenschapscentrum zich gevestigd. De samenwerking tussen de twee organisaties verloopt heel goed. Het is een voorproefje voor wat later op de definitieve site realiteit wordt.

Belangrijkste resultaten    

  • Uitwerking van een innovatief concept voor personen met een handicap én ouderen.
  • Opening lokaal dienstencentrum op tijdelijke locatie.
  • Uitwerking van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende initiatiefnemers onderling en ook met andere actoren in de wijk.
  • Uitwerking van een functioneel programma van eisen, waarbij in het ontwerp zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met ruimte: verschillende lokalen worden gedeeld tussen de verschillende organisaties.

 

(Bediening diavoorstelling: Start Stop - - )

 
 
Gerelateerd nieuws

Brussel-Stad legt eind deze week in Heembeek de eerste steen van twee kleine appartementsgebouwen, het ene op de hoek Kraatveld-Kruisberg, het andere op de site Pieter en Pauwel achter de kerk. Ook de VGC wil op deze site bouwen, met name een bib, een gemeenschapscentrum en welzijnsdiensten. Op de hoek van de Kraatveldstraat en de Kruisberg worden 33 middenklasse huurappartementen neergezet, plus nog tien studio’s die in hun geheel verhuurd zullen worden aan Abbeyfield, een vzw die kleinschalige woonprojecten voor ouderen probeert te realiseren.

Klik hier voor het artikel op Brusselnieuws.be

Jawel! Wij doen het graag… dus wij doen nog even voort

meer hierover in onze nieuwsbrief

Het Inclusiecafé ‘In den Inkom’ is er maandelijks voor mensen met en zonder beperkingen die elkaar in een losse, ontspannen sfeer willen treffen. Het Inclusiecafé is een initiatief van ADO Icarus vzw  in samenwerking met het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard. .  

klik hier voor de agenda 

 

 

Brusselnieuws 12:18 - 24/11/2014

In december loopt 'Brussel Helpt', de benefietactie van onze radiocollega's van FM Brussel. Dit jaar zamelen ze geld in voor de lokale dienstencentra. Het gaat naar projecten die mensen uit de eenzaamheid halen. Wat doen die lokale dienstencentra eigenlijk? Wij staken ons licht op in Neder-Over-Heembeek.

Kijk via deze link naar het filmpje

door © FM Brussel Brussel 09:23 - 24/11/2014

Vandaag begint Brussel Helpt, de solidariteitsactie van FM Brussel en Muntpunt. Dit jaar haalt de stadsradio geld op ten voordele van de Brusselse Lokale Dienstencentra die eenzaamheid uit de wereld willen helpen

lees verder

Op 1 november 2013 start Katleen Deruytter als projectcoördinator van Het BuurtPensioen te Neder-Over- Heembeek bij het Kenniscentrum Woonzorg Brussel.  

 

Laatste Nieuws 8/10/2013

Vlaams Minister van Innovatie Ingrid Lieten wil mensen aanmoedigen om door eenvoudige taken voor anderen te verrichten hun eigen zorg te verzekeren. De op een eigen rekening gespaarde kredieturen' kunnen ook voor familie of anderen gebruikt worden. De minister stelde gisteren BuurtPensio(e)n en 19 andere sociale projecten voor in de pas geopende Sociale Innovatiefabriek.

Meer hierover via deze link.

 
"Onderzoek in dit project wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie in het kader van de oproep Sociale Innovatie"

 

Op 25 september 2013 opende het nieuwe lokaal dienstencentrum ADO-Icarus. In haar openingstoespraak keek Conny Roekens (centrumleidster) even terug op het traject dat tot nu toe werd afgelegd om te komen tot een opening van dit centrum op deze tijdelijke locatie.
Met ongeduld wordt uitgekeken naar de toekomst waarbij dit centrum haar plaats zal vinden in de nieuwe gebouwen van het Pieter en Pauwelproject en waarin voor het eerst de zorg voor personen met een beperking en ouderen wordt gecombineerd. Op de site komen een lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, ADL-centrale voor personen met een handicap, bibliotheek en gemeenschapscentrum.

artikel hierover in Brusselnieuws

Brusselnieuws vrijdag 28 juni 2013, 15u20

Langs de Oorlogskruisenlaan in Neder-Over-Heembeek is een nieuw Nederlandstalig woonzorgcentrum geopend. Vandaag wonen er nog maar drie bejaarden. Dat moeten er op termijn 150 worden.

bekijk het filmpje via deze link

Nieuw lokaal dienstencentrum in Neder-Over-Heembeek: ADO Icarus

Het is eindelijk zover!

Sinds 7 januari 2013 kan je terecht in een nieuw lokaal dienstencentrum ADO Icarus

Het lokaal dienstencentrum  ADO Icarus maakt deel uit van het multifunctioneel nieuwbouw-woonzorgproject Pieter en Pauwel. (lees ook het artikel in Brusselnieuws via deze link)

Een lokaal dienstencentrum ( LDC) is een centrum voor buurtbewoners: ouderen, zorgbehoevenden en al wie in zijn thuissituatie nood heeft aan zorg en ondersteuning. Het is een permanent aanspreekpunt voor vragen/bekommernissen. Je kan er terecht voor hulp bij je administratie.
Personen met een lichamelijke beperking met en zonder ondersteuningsvragen kunnen er eveneens terecht.

Activiteiten van vormende, creatieve en recreatieve aard worden aangeboden. Ook tal van infomomenten zullen op het programma staan.

De dienstverlening, ondersteuning bij vervoer, boodschappendienst, klusdienst…..enz., alsook het activiteitenaanbod zal stapsgewijs opgebouwd worden.
Uw inbreng is hierbij belangrijk. Kom dus alvast eens kennismaken zodat we naar elkaar kunnen luisteren.

Het LDC bevindt op dezelfde locatie als het Gemeenschapscentrum Heembeek.
Een samenwerking met hen zal niet lang op zich laten wachten.

 


Openingsdagen en uren

Maandag: 9 tot 17u
Woensdag: 9 tot 17u
Vrijdag: 9 tot 17u

 

Praktische informatie:

Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder Over Heembeek
0470 90 04 04
conny.roekens@ado-icarus.be