• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Overzicht projecten Woonzorg Brussel

Klik hier om alle projecten te tonen of,

gebruik de keuzeknoppen hieronder om het projecten te tonen die voldoen aan die criteria.

Het Anker (Brussel)

Verbouwing van een intercultureel lokaal dienstencentrum met ruimte voor allochtone zelforganisaties en een conciërgewoning.

Het Anker is een lokaal dienstencentrum dat zich niet alleen richt tot ouderen, maar eveneens tot de meest kwetsbare, arme bevolking in het centrum van Brussel. Hiervoor wordt samengewerkt met de organisatie Pigment vzw. Naast de activiteiten van het lokaal dienstencentrum, wordt er goedkope voeding aangeboden aan armere mensen en kunnen daklozen ’s morgens een koffie komen drinken.

Hierdoor ontstaat er een zeer gemengd publiek, mensen die toch allen een plekje naast elkaar vinden en zo voor elkaar mogelijkheden creëren.

 

Lokaal dienstencentrum, Zorgknooppunt

De Harmonie (Brussel)

Lokaal dienstencentrum De Harmonie

Kleinschalig woonzorgproject met een lokaal dienstencentrum en negen woningen, waaronder één groepswoning voor drie personen, het huidige gebouw van De Harmonie wordt afgebroken. 

filmpje over dit project

Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Alternatieve woonvormen

Sint-Jozef (Evere)

Een campus met drie steunpilaren als basis voor een zorgvriendelijk Evere

Het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef ligt vlakbij  een park, een rustige omgeving voor ouderen. Dit rusthuis is voor 96 bedden erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Sint-Jozef breidt haar werking uit met een woonzorgcentrum voor 30 dementerenden, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Op dezelfde site is er ook plaats voor een zeventien aanleunwoningen. Tenslotte krijgt het lokaal dienstencentrum Aksent er ook een nieuw plek, dit vormt zo het zorgknooppunt voor alle ouderen in Evere.

Woonzorgcentrum, Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning

Solidariteit voor het Gezin (Anderlecht)

Een groot woonzorgproject met kinderdagverblijf in de kanaalzone.

Aan de Bergensesteenweg zijn plannen voor een groot woonzorgproject met een woonzorgcentrum, aanleunwoningen, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en een kinderdagverblijf. 

 

 

Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum, Centrum kortverblijf, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt, Andere

Terranova (Brussel)

Dagverzorging voor mensen met NAH

Terranova is het eerste Vlaamse dagverzorgingscentrum voor ouderen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Brussel. Het DVC ligt op de gezamenlijke campus van de Kliniek Sint-Jan en de hogeschool HUB. De Hogeschool HUB heeft er zijn opleidingen ergotherapie, optiek en optometrie, medische beeldvorming en verpleegkunde. Naast het dagverzorgingscentrum is er op de campus ook een kinderdagverblijf. De site bezit een intergenerationele dynamiek, waarbij het niet alleen voor de studenten die stage lopen in het DVC interessant is om praktijkervaring op te doen, maar ook voor de bezoekers van het dagverzorgingscentrum aangenaam om contacten te hebben met studenten en de peuters.

Dagverzorgingscentrum

Samenhuizen (Brussel)

Samenleven met je buren 

In het oude broederhuis naast de Sint-Jorisschool komen tien appartementen voor ouderen, voor personen met een mentale handicap en mensen met een lager inkomen. De collectieve ruimte in het gebouw biedt kansen op ontmoeting. De ondersteuning van mantelzorg en aanvullende thuiszorg bevordert het sociaal contact. Wanneer het klikt tussen de bewoners, kan iets moois ontstaan.

 

 

Zelfstandig wonen, Serviceflats-aanleunwoning, Alternatieve woonvormen

Eureka / Sint Vincentius (Evere)

Vzw Sint-Vincentius zal in 2014 het woonzorgcentrum Eureka in Evere openen. Ze zijn eveneens inrichter van het dagverzorgingscentrum Terranova, dat zich richt tot personen met een niet-aangeboren hersenletsel. In het nieuwe woonzorgcentrum zal men met die expertise zich gedeeltelijk toeleggen op deze doelgroep.

Woonzorgcentrum, Centrum kortverblijf, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt

De Zeyp (Ganshoren)

Cultuur en welzijn samen?

Verbouwing van een gemeenschapscentrum met lokaal dienstencentrum en de uitbreiding met een bibliotheek. In 2008 ging het lokaal dienstencentrum De Zeyp van start in de lokalen van het gemeenschapscentrum. Er zijn sindsdien plannen om dit gebouw te optimaliseren en toegankelijker te maken. Er komen veel ouderen over de vloer. Vlakbij zijn er een aantal serviceflats, een Franstalig rusthuis en een werking voor gehandicapten. 

Lokaal dienstencentrum, Zorgknooppunt

Arabesk (Anderlecht)

Bouw van een woonzorgcentrum voor 120 ouderen en 10 assistentiewoningen.

Arabesk had een site in de Materiaalstraat in Anderlecht (woonzorgzone 6A) aangekocht. Vermits er geen stedenbouwkundige vergunning verkregen werd voor het voorziene aantal plaatsen, ging de initiatiefnemer in Anderlecht op zoek naar een andere site. Die werd gevonden aan de Bergensesteenweg 899 (woonzorgzone 6D).

 

Woonzorgcentrum, Serviceflats-aanleunwoning

Parkresidentie (Jette)

Geïntegreerde woonzorg op 1 locatie

De Parkresidentie verhuist zijn serviceflats en LDC naar een nieuwe locatie. Op deze locatie komt er een woonzorgcentrum en een centrum voor kortverblijf.  De vzw Parkresidentie is de enige Vlaams erkende serviceflatresidentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan de residentie met 32 flats is een lokaal dienstencentrum verbonden en het plan ontstond om er een derde werkvorm aan toe te voegen: een woonzorgcentrum. Op de huidige site was daar geen plaats voor en eventuele gronden in de buurt voldeden niet. Twee kilometer verderop vond de Parkresidentie een geschikte locatie voor een nieuw project.

Woonzorgcentrum, Centrum kortverblijf, Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt

De Overbron (Brussel)

15 nieuwe, toegankelijke woongelegenheden

De Overbron biedt momenteel plaats aan 43 bewoners. Om een efficiënte werking te kunnen blijven garanderen, wil het zijn woonzorgcentrum uitbreiden met 16 extra plaatsen. Het kocht daarvoor in 2007 twee aanpalende woningen aan. Deze worden afgebroken en omgebouwd tot een vleugel van het woonzorgcentrum met 15 kamers, een polyvalente zaal voor activiteiten en een vergaderzaal.

Woonzorgcentrum

Pieter & Pauwel (Brussel)

Zorgvernieuwing voor ouderen en voor personen met een handicap

In een gebouw midden in het centrum van Neder-Over-Heembeek komen een gemeenschapscentrum, een bibliotheek, een lokaal dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een ADL-centrale. Het gebouw zal een centrale plek worden voor de lokale gemeenschap waar zorg, cultuur en dienstverlening elkaar vinden.  Na lange tijd onzekerheid over het project gaat het toch door, maar helaas zonder de aanleunwoningen.

ADL 24-assistentie, Dagverzorgingscentrum, Dagverzorgingscentrum, Lokaal dienstencentrum, Zorgknooppunt

Lutgardis (Oudergem)

Ontwikkeling van schoolsite tot intergenerationeel project

Multidisciplinair en intergenerationeel project op de site van de Lutgardisschool met lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, koop- en huurwoningen (voor ouderen). Renovatie en nieuwbouw van sommige schooldelen, kinderdagverblijf, jeugdhuis en jeugdvereniging wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de woningen.

 

Om het project duidelijk voor te stellen aan mensen uit de buurt, (toekomstige) gebruikers, geïntereseerden,... en de mogelijkheid te geven om opmerkingen door te geven werd de website  www.lutgardisproject.be ontwikkeld.

filmpje voorstelling project

Dagverzorgingscentrum, Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt

Aksent (Schaarbeek)

LDC wordt zorgknooppunt met bovenliggende woningen

Verbouwing van het lokaal dienstencentrum (LDC) Aksent. 
In ontwikkeling: creëren van wooneenheden voor ouderen boven het LDC.
Sinds 2003 is het lokaal dienstencentrum Aksent actief in Schaarbeek. Aksent biedt verschillende activiteiten aan in het dienstencentrum en richt zich op aanvullende thuiszorg aan sociale tarieven. Het dienstencentrum wil een zorgknooppunt ontwikkelen waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over zorg. 

Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt

Biloba (Schaarbeek)

Participatie van onderuit

Bij een centrum voor dagopvang voor senioren, in een oud pand in de buurt van het Noordstation komen 15 nieuwe woningen, waarvan vier toegankelijk voor mensen in een rolstoel, voor senioren van vreemde herkomst. Er komt een gemeenschappelijke leefruimte voor de bewoners en hun families. Zij kunnen er samen eten, feestvieren, hun was doen, enz. Het project kwam tot stand door de actieve participatie van de buurtbewoners van diverse origine. 

Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt, Alternatieve woonvormen

Brailleliga (Sint-Gillis)

Dagverzorging vanuit netwerk visuele beperking

De Brailleliga zet zich al jaren in om personen met een visuele beperking te begeleiden en ondersteunen zodat zij zoveel mogelijk autonoom kunnen leven en hun eigen keuzes kunnen bepalen. Met die optiek wil de Brailleliga nu een dagverzorgingscentrum opstarten.

Dagverzorgingscentrum, Inclusieve ondersteuning

Sint-Monika (Brussel)

Uitbreiden met Vlaamse erkenning 

GGC-woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Sint Monika willen uitbreiden met een Vlaams erkend woonzorgcentrum met 43 woongelegenheden. Het huidige GGC-rusthuis heeft 85 bedden, waarvan 60 RVT. Er is ook een leefgroep voor personen met www.dementie.be van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.">www.dementie.be van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.">dementie. In 1999 opende het dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen. Het bestaande rusthuis en dagverzorgingscentrum worden uitgebaat door de vzw Huize Sint-Monika, sinds 2013 onderdeel van de Zorggroep Eclips.

Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum

Armonea Pagode (Brussel)

Woonzorgcentrum met 150 woongelegenheden. 

Op 26 juni 2013 opende Armonea het nieuwe woonzorgcentrum Pagode in Neder-over-Heembeek.  De bewoners namen hun intrek in gloednieuwe kamers, een geslaagde verbouwing van een verouderd kantoorgebouw. In april 2014 opent de nieuwbouw. 

Woonzorgcentrum, Serviceflats-aanleunwoning

Tram 82 (Sint-Agatha-Berchem)

De uitbouw van een nieuwe woonzorgcampus

Uitbreiding van het GGC erkend woonzorgcentrum ARCUS met een Vlaams erkend lokaal dienstencentrum en dagverzorgingscentrum uitgebaat door vzw Zonneweelde.  In een latere fase worden er aanleunwoningen gekoppeld aan het woonzorgcentrum.
Het woonzorgcentrum Arcus is erkend en gefinancierd door de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie). Er wonen 222 ouderen, zowel valide als niet-valide, met een aparte afdeling voor dementerenden. De administratieve personeelsleden en diensthoofden zijn tweetalig. De Nederlandstalige bewoners worden steeds in hun taal geholpen, wat maakt dat ze er zich thuis voelen. In 2009 verhuisde het woonzorgcentrum naar een nieuwbouw. In een van de vleugels van het nieuwe gebouw werd ruimte voorzien voor de uitbreiding van de werking.

Dagverzorgingscentrum, Lokaal dienstencentrum, Zorgknooppunt

Begijnenstraat I (Sint-Jans-Molenbeek)

Ouderen en personen met een handicap wonen samen

Om een betere spreiding van diensten in Sint-Jans-Molenbeek te bevorderen, plant De Vaartkampoen de verhuis van haar lokaal dienstencentrum naar Hoog-Molenbeek. In hetzelfde gebouw was er ook ruimte voor 11 aanleunwoningen. Daar wonen nu zeven ouderen en zeven personen met een handicap.

 

Zelfstandig wonen, Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning, Zorgknooppunt, Alternatieve woonvormen

Begijnenstraat II (Sint-Jans-Molenbeek)

Nursing unit meervoudige handicap en aanleunwoningen

De gebouwen van ‘Le Soir- Vlan’ worden verbouwd tot een ‘nursing unit’ voor 25 personen met een meervoudige handicap. Zij kunnen er ook terecht in een nieuw dagcentrum. Aan de straatkant komen 15 aanleunwoningen die aansluiten bij het lokaal dienstencentrum van De Vaartkapoen, minder dan honderd meter verderop. Het is de ambitie om de hele buurt toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel. 

 

Nursing, Dagverzorgingscentrum, Zelfstandig wonen, Inclusieve ondersteuning, Serviceflats-aanleunwoning

LDC Miro en Brutopia (Vorst)

Dienstencentrum in project co-wonen

Nieuwbouw van lokaal dienstencentrum Utopia in het co-wonen project Brutopia.  Niet ver van het Zuidstation, tussen de Merodestraat en Van Volxemlaan, startte een groep een groot project om samen op een duurzame, collectieve, ecologische en betaalbare manier in Brussel te wonen. Het gelijkvloers biedt ruimte voor een lokaal dienstencentrum dat zal worden uitgebouwd als zorgknooppunt voor Vorst en Sint-Gillis. 

 

Lokaal dienstencentrum, Zorgknooppunt, Alternatieve woonvormen