• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Psychosociale hulp

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Iedereen met een probleem of een hulpvraag, kan terecht bij een CAW. De centra zijn vlot bereikbaar en iedereen is er welkom. De CAW’s bieden gratis eerste hulp, zonder wachtlijsten. Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld.

Eerst wordt er samen met de cliënt naar een oplossing gezocht. Die is vaak voorhanden bij de cliënt zelf of in zijn directe omgeving. Indien nodig zoekt het CAW mee naar diensten of instanties die de cliënt kunnen verder helpen.

De kerntaken van de CAW’s zijn onthaal, begeleiding en preventie. Het aanbod omvat:

 • informatie en advies
 • vraagverduidelijking
 • sociale begeleiding
 • woonbegeleiding
 • opvang van thuislozen
 • hulp bij partnergeweld
 • psychosociale begeleiding
 • justitieel welzijnswerk
 • ondersteuning bij scheiding en aanbod bezoekruimte
 • advies aan jongeren in de Jongeren Advies Centra (JAC)
 • slachtofferhulp

Een overzicht van de CAW’s vindt u hier.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Een CGG helpt mensen die het moeilijk hebben en daar met iemand willen over praten. Dat kunnen psychische problemen zijn, psychosomatische of problemen met relaties Sommige centra staan open voor iedereen, andere voor bepaalde groepen (bv. drugsverslaafden, kindermishandeling…).

In een CGG werken

 • psychiaters: zij stellen een diagnose en geven zo nodig medicatie
 • psychologen en maatschappelijk werkers: zij helpen mensen in een reeks gesprekken om hun emoties of negatieve ervaringen te verwerken.
 • Als de problemen groot zijn, is een combinatie van methodes mogelijk.

Een CGG

 • is enkel open overdag
 • biedt enkel hulp op afspraak
 • biedt geen verblijf of opname
 • verwijst indien nodig naar ziekenhuizen, centra voor opvang of voor ontwenning ...
 • doet aan preventie
 • coacht andere hulpverleners

Een overzicht van de CGG’s in Brussel vindt u hier.
Het ouderenteam van CGGZ Brussel Oost richt zich vooral naar ouderen.

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zorgt voor het welzijn van elke burger. Het biedt bescherming aan iedereen die niet voldoende middelen heeft om menswaardig te leven. De wet bepaalt dat iedereen recht heeft op voldoende eten, kleding, een woning, verzorging en toegang tot de gezondheidszorg. De reden waarom iemand steun krijgt kan verschillend zijn, bijvoorbeeld na ontslag, faillissement, ziekte … De aard van de steun is afhankelijk van de situatie waarin de persoon verkeert.

Enkele voorbeelden van steun die het OCMW toekent:

 • het leefloon (= financiële hulp)
 • inschrijving bij de ziekenkas
 • financiële voorschotten (bijvoorbeeld op een uitkering als werkloze)
 • voordelen in natura (kleren, maaltijden…)
 • hulp om een opleiding of werk te vinden
 • financiële hulp bij medische kosten of voor medicijnen
 • installatiepremie voor een woning, of betaling van de huurwaarborg
 • juridische bijstand, schuldbemiddeling …
 • familiale of huishoudelijke hulp
 • financiële hulp voor gas, elektriciteit of stookolie
 • financiële hulp voor sportieve en culturele activiteiten
 • enzovoort

Iedereen kan hulp vragen aan het OCMW van de gemeente waar hij woont. Er zijn wel een aantal voorwaarden: je moet in België wonen, om een leefloon te krijgen moet je ouder zijn dan 18 jaar, iemand die illegaal in België verblijft heeft in principe enkel recht op dringende medische hulp, enzovoort.

Meer info over de Brusselse OCMW’s vindt u hier