• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Sint-Jozef

(Gemeente: Evere   Werkvormen: Woonzorgcentrum, Lokaal dienstencentrum, Serviceflats-aanleunwoning)
Introductie

Een campus met drie steunpilaren als basis voor een zorgvriendelijk Evere

Het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef ligt vlakbij  een park, een rustige omgeving voor ouderen. Dit rusthuis is voor 96 bedden erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Sint-Jozef breidt haar werking uit met een woonzorgcentrum voor 30 dementerenden, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Op dezelfde site is er ook plaats voor een zeventien aanleunwoningen. Tenslotte krijgt het lokaal dienstencentrum Aksent er ook een nieuw plek, dit vormt zo het zorgknooppunt voor alle ouderen in Evere.

Uitgebreide voorstelling

Kleinschalig wonen, huiselijke sfeer

Het Vlaams erkend woonzorgcentrum voor dementerenden Clivia werkt vanuit de principes van kleinschalig, genormaliseerd wonen. Dit nieuwbouwproject bestaat uit drie wooneenheden met elke tien bewoners. Elke wooneenheid bevindt zich op een verdieping die huiselijk is ingericht met een keuken, leefruimte en zithoek, waar aangepaste en maatgerichte zorg kan geboden worden. Het is belangrijk dat de bewoners er zich thuis voelen. Daarom is het een open huis. Bezoek is er altijd welkom. Het kleinschalig wonen bevordert het persoonlijk contact tussen de bewoners onderling en het zorgpersoneel.  Het biedt de mogelijkheid aan de bewoners om, in de mate dat het nog kan, zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen. 

Lokaal dienstencentrum als zorgknooppunt

Aksent vzw baat het lokaal dienstencentrum uit. Het centrum biedt informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan de buurtbewoners. Het lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie en ouderen van de campus. Het dienstencentrum zal in de toekomst fungeren als zorgknooppunt, waar mensen terecht kunnen met hun zorgvragen. Aksent vzw organiseert ondersteunende initiatieven opdat ouderen en hulpbehoevenden langer kwaliteitsvol zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het biedt aanvullende thuishulp aan sociale tarieven. Het dienstencentrum biedt opleiding en werkervaring aan kansengroepen om hun tewerkstellingsmogelijkheden te vergroten. Aksent vzw zat tijdens de werken al op een tijdelijke locatie in de buurt van het woonzorgcentrum.

Aantal woningen via sociaal verhuurkantoor

De 17 assistentiewoningen zijn toegankelijke, veilige en comfortabele woningen waar mensen die zorg nodig hebben zelfstandig kunnen wonen. Er is een private investeerder gevonden voor de aanleunwoningenEen deel van de woningen zal aan sociale huurprijzen verhuurd worden door het sociaal verhuurkantoor Baita. De ouderen bepalen zelf welke zorg en verzorgers ze kiezen. Zo behouden ze zeggenschap over hun leven. De assistentiewoningen zijn gekoppeld aan het woonzorgcentrum Clivia, dat de toewijzing van de appartementen bepaalt.

Het woonzorgcentrum staat de bewoners bij wanneer ze daarom vragen. ‘s Nachts of in nood is het personeel van het woonzorgcentrum stand-by. Met een alarmsysteem is er altijd snelle hulp in crisissituaties. De bewoners kunnen in het woonzorgcentrum maaltijden bestellen en gebruik maken van de andere dienstverlening. Het woonzorgcentrum rekent voor de permanentie en de zorgdiensten een kleine vergoeding aan. 

Zorg voor elkaar door onderlinge ontmoeting

De bewoners kunnen eveneens terecht in het lokaal dienstencentrum voor een maaltijd of deelnemen aan activiteiten en uitstappen. Wanneer het dienstencentrum gesloten is, zullen de bewoners van de assistentiewoningen toch gebruik kunnen maken van enkele lokalen. Dat kan de onderlinge ontmoeting stimuleren en aanzetten tot zorg voor elkaar. Wanneer alleen wonen onmogelijk wordt, kan men verhuizen naar het woonzorgcentrum zonder de band met de andere bewoners en de wijk te verliezen. 

Overleg en afstemming met overheden

De betrokkenheid van al deze partners en overheden vergt veel overleg en afstemming. Het concept moet immers beantwoorden aan ieders verwachtingen. Woonzorgcentrum Sint–Jozef is erkend door de tweetalige GGC (Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie). De woongelegenheden voor de dementerende ouderen worden echter erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Aanvankelijk stootte dit op weerstand. De afstemming tussen die twee overheden vraagt de nodige afspraken. Zo moet de boekhouding analytisch gepresenteerd worden. In het Vlaams erkende deel moet de voertaal Nederlands zijn, terwijl dat voor het GGC-rusthuis tweetalig moet zijn. Het GGC-personeel van het rusthuis mag geen taken uitvoeren van het personeel voor de Vlaams erkende unit, of andersom.

Belangrijkste resultaten    

  • Een boeiend partnerschap: op deze campus gaan een voorziening, een thuiszorgdienst en een vennootschap samen in zee. 
  • De woonzorgcampus is een stimulerende kracht voor de uitbouw van de woonzorgzone Evere. Hierbij speelt het zorgknooppunt in het lokaal dienstencentrum Aksent een cruciale rol.
  • Met VIPA en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid liepen de contacten optimaal. Er werd samen gezocht naar oplossingen, met een positief resultaat.   
  • Er is veel overleg geweest tussen het woonzorgcentrum Sint-Jozef en het lokaal dienstencentrum Aksent over de dienstverlening voor de ouderen. Dit resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst die door beide partijen ondertekend werd.

 

(Bediening diavoorstelling: Start Stop - - )

 
In de kijker

 

Sint-Jozef: extra buitenruimte bij verdichting

Ondanks dat er op het terrein heel wat functies bijkomen wordt er extra buitenruimte gecreëerd. Op het gelijkvloers komt er een aangenaam overdekt buitenterras en boven verdieping 3 een dakterras, overzichtelijk voor dementerende ouderen.  Ook het gebruik van de buitenruimte gaat er op vooruit door kwalitatiever groen en er komen speeltuigen die familiebezoek met kinderen aan het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen stimuleren.

 

 
Gerelateerd nieuws

Vergeet het rusthuis als énige oplossing voor de ouderenwant er zijn een pak alternatieven voor wie nood heeft aan hulp. Zo zijn er kangeroewoningen en serviceflats, maar de idee voor de toekomst bevindt zich misschien wel in Evere. Op woonzorgcampus Sint-Jozef zitten verschillende woon- en zorgvormen op één plek. 

Bekijk hier het filmpje

11/06/2015 www.bouwenwonen.be

Op vrijdag 12 juni wordt het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Evere geopend. Voor dit project hebben 3 opdrachtgevers zich gegroepeerd, namelijk het woonzorgcentrum Sint- Jozef, het lokaal dienstencentrum Aksent en de private investeerder cvba Evere Green. Er wordt een uitbreiding van een woonzorgcampus gerealiseerd met een afdeling voor 30 dementerenden, een lokaal dienstencentrum en 17 assistentiewoningen. Bij het ontwerp werd veel belang gehecht aan een goede organisatie van het bouwprogramma, het behoud van het open zicht naar het park en van een kwalitatieve open ruimte aansluitend op de bestaande gebouwen. Dit resulteert in een nieuw bebouwingsconcept met integratie van een torenvolume.

volledige artikel

Tijdens de opening van de woonzorgcampus Sint-Jozef op 12 juni worden tijdens een infomoment de kenmerken van een woonzorgcampus besproken en in een breder perspectief geplaatst.
Vooral de mogelijkheden die stedenbouwkundige kwalitatieve verdichting biedt door het intelligent inzetten van de vrije ruimte rond bestaande woonzorgcentra worden die dag besproken. Deze aanpak maakt het mogelijk om assistentiewoningen  (of andere alternatieve woonvormen) als tussenvormen van thuis wonen naar het woonzorgcentrum te realiseren en zo een zorgcontinium te creëren. Vanuit het principe ‘buurtgerichte zorg’ wordt het project een spil binnen de woonzorgzone en staat open voor alle inwoners van de wijk. 

Daarnaast wordt ook de werking van het Woonzorgcentrum Clivia belicht.  Deze wordt uitgebouwd als een kleinschalige woonvorm met een specifieke aanpak voor dementie. Deze uitbreiding van een door GGC erkend woonzorgcentrum krijgt, zoals tevens het LDC en de assistentiewoningen een Vlaamse erkenning via het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

volledige programma van die dag 

door Bettina Hubo © Brussel Deze Week Evere| 09:41 - 21/01/2015 (interview met Herwig Teugels)

De groep ouderen met dementie dijt alsmaar uit, ook in Brussel. Tot hiertoe was het Vlaamse aanbod voor dementerenden beperkt. Met de nieuwe woonzorgcentra Eureka en Clivia, allebei in Evere, komt hierin verandering.

volledige artikel

Op 6 februari vond de eerstesteenlegging plaats van de zorgcampus Sint-Jozef. Op de site van het bestaande woon-en zorgcentrum Clivia startte de bouw van  17 assistentiewoningen, een woonzorgcentrum voor 30 dementerenden en het lokaal dienstencentrum Aksent voor Evere.

​De sterkte van het partnerschap op deze campus is dat een rusthuis, een thuiszorgdienst en een vennootschap samen in zee gaan.  Het project levert een meerwaarde op voor alle ouderen in de wijk. 

 

Bij de eerstesteenlegging werd aan de aanwezigen gevraagd om een wens uit te spreken voor het project en deze neer te schrijven op een steen die wordt verwerkt in het gebouw.
 

 

Artikel uit dossier Bouwen voor de zorgsector

Het woonzorgcentrum Sint-Jozef Evere doet aan uitbreiding. Een afdeling voor 30 dementerenden, een lokaal dienstencentrum en 17 assistentiewoningen zullen binnenkort deel uitmaken van het centrum. Voor dit project hebben 3 opdrachtgevers zich gegroepeerd: het woonzorgcentrum Sint-Jozef, het lokaal dienstencentrum Aksent en de private investeerder cvba Evere Green. Architectenbureau BURO II & ARCHI+I stond in voor het ontwerp.

Het volledige artikel vind u hier

 

Net voor de start van de bouwwerken wilden de verschillende partners die samenwerken aan de realisatie van een zorgvriendelijk Evere de plannen en samenwerkingsovereenkomsten die werden gesloten toelichten. Op de site van het bestaande woon-en zorgcentrum Sint-Jozef komen 17 assistentiewoningen, een woonzorgcentrum voor 30 dementerenden en een lokaal dienstencentrum voor Evere. Meer info over de voorstelling van de projecten besproken tijdens deze meeting kan je vinden in bijlage

- presentatie Kenniscentrum Woonzorg Brussel

- presentatie BURO II & ARCHI+I

- Het filmpje over het nieuwe woonzorgcentrum

- artikel BDW op 13/06/2013