• warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
 • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /var/www/woonzorgbrussel.be/woonzorgbrussel.be/wwwroot/sites/www.woonzorgbrussel.be/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

Antwerpen en Brussel doen de test

Is een buurt waar jong en oud samen leven, 
waar bewoners elkaar kennen en helpen,
waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen,
waar zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt en vrijwillige inzet de zorg betaalbaar houdt. 

 

De AzoB-proeftuin bestaat uit 400 thuiswonende ouderen in vooraf geselecteerde buurten voor een periode van drie jaar (01/11/2013 tot 31/10/2016):

 • Oud Merksem in Antwerpen: een buurt waar jongere allochtonen en hoogbejaarde Belgen samen leven
 • De Jacht / Jourdan in Etterbeek: een internationale wijk met veel financieel of sociaal kwetsbare ouderen
 • De Brabantwijk in Schaarbeek: een uitgesproken multiculturele en kansarme buurt waar misschien niet de onderen van vandaag, maar wel die van morgen wonen

De zorgproeftuinen passen in zoektocht naar een innovatief antwoord op de toenemende vergrijzing. Verschillende aanpakken worden uitgetest in de Zorg Proeftuinen Vlaanderen.

AzoB is een samenwerking tussen onderstaande organisaties

Voor Antwerpen                                        

 • Zorgbedrijf Antwerpen                    
 • Stad Antwerpen
 • CM Ziekenzorg​

Over AzoB-Antwerpen vindt u meer info op de website van Zorgbedrijf Antwerpen 

Voor Brussel 

 • Kenniscentrum Woonzorg Brussel
 • Buurthuis Chambéry
 • Lokaal Dienstencentrum Aksent
 • EVA vzw 
 • Thuiszorg Brabant
 • Gymsana asbl

Over AzoB-Brussel vindt u meer info op de website van Entour-Age 

Overkoepelend

 • DKV
 • Aristoco-Cubigo
 • Vrije universiteit Brussel (VUB)

 

 

 

Nieuws over de Actief zorgzame Buurt

03/07/2015

In deze nieuwsbrief worden volgende thema's besproken

 • gloednieuw project (AzoB Antwerpen): Het boek van mijn leven
 • De schakel (AzoB Antwerpen)
 • Cubigo
 • informeel buurtwerk ( AzoB Antwerpen)

volledige nieuwsbrief

 

03/04//2015 AzoB

In deze nieuwsbrief worden volgende thema's besproken:

- Co-creatie

- Gebruikerscommissie 25 maart 2015: ‘digitale communicatie voor en door ouderen’

-  Focusgroepen 2015

- Cubigo

volledige nieuwsbrief

 

Het Platform Actief Zorgzame Buurt organiseert een interactieve workshop over het gebruik van digitale communicatie tools voor en door ouderen.  Het Kenniscentrum ( platformcoördinator voor AzoB-Brussel)  werkt mee aan de organisatie.

Meer info hierover

 

Samen met 10 tips voor meer cultuurgevoelige ouderenzorg wil deze poster een inspiratiebron zijn voor iedereen die zich engageert voor meer kleur in de ouderenzorg. 

10 tips

 1. Begin eraan. De samenleving is al multicultureel. Ga mee met je tijd.
 2. Verandering begint bij leiderschap. Maak er een prioriteit van. Het maakt jezelf en je organisatie sterker.
 3. Bouw een brug tussen de systeemwereld van de zorg en de leefwereld van de oudere.
 4. Vertrek van wat ouderen vragen. Werk aan vertrouwen. Vraag wat iemand wenst. Zoek naar praktische oplossingen.
 5. Zoek zelf contact. Werk samen met de familie, vrienden en buren. En met doorverwijzers, zelforganisaties en partners uit het middenveld.
 6. Pas je personeelsbeleid aan. Kijk samen in de spiegel. Betrap jezelf op vooroordelen. Zoek inspirerende voorbeelden. Vraag steun.
 7. Vertek van de gelijkenissen: verminderde zelfstandigheid, een zwakkere gezondheid, risico op eenzaamheid. Dit geldt voor alle ouderen, ongeacht hun afkomst of cultuur.
 8. Leer omgaan met verschillen. Elke oudere heeft een persoonlijk levensverhaal, een eigen karakter en een eigen cultuur. Sta open voor de persoon achter de hulpvraag.
 9. Alles is communicatie. Luister actief. Toon empathie. Maak praktische afspraken. Neem je tijd. Vraag uitleg. Als het nodig is met een tolk.
 10. Cultuurgevoelige zorg is een oefening in klantgericht werken en zorg op maat. Het verhoogt de kwaliteit van zorg voor iedereen.

Deze tips werden verwerkt tot een beeld dat we met deze poster willen brengen. Het wil een aanzet zijn tot inspiratie, discussie en actie binnen uw organisatie. Vraag je poster aan via kenniscentrum@woonzorg.be en hang hem op een zichtbare plaats, neem hem mee naar vormingen, gebruik hem als onderlegger in het restaurant, ga er over in gesprek en ontdek samen de vele gekleurde aspecten van een zorgzame wijk. 

Deze poster hoort bij het dossier ‘Vele Tinten Grijs’, de katern van het tijdschrift Weliswaar nr. 120 met voorbeelden van cultuursensitieve praktijken uit Vlaanderen en daarbuiten. ‘Vele tinten grijs’ is een initiatief van het samenwerkingsverband van Vlaamse en Brusselse organisaties die interculturalisering van de ouderenzorg hoog in het vaandel dragen. De poster en het dossier kwamen tot stand dankzij de medewerking van Stefaan Vermeulen (redactie), Jan van Bostraeten (fotografie), Ronald Heuninck (tekening) en Nico Krols (Weliswaar).

 

 

bron website iMinds 26/01/2015

De co-creatiesessies, waarmee het Zorg Proeftuinen initiatief haar gebruikersgroepen actief betrekt bij de ontwikkeling en testing van innovaties voor de ouderenzorg, bewijzen een geslaagde formule te zijn. De senioren geven zelf aan enthousiast te zijn over deze kans om hun specifieke noden, problemen en ervaringen te delen in functie van toekomstige verbeteringen in hun leef- en woonsituatie.                 

Meer hierover: filmpje zorgproeftuin of website iMinds

23/12/2014 AzoB

In deze nieuwsbrief worden volgende thema's besproken:

 • Wat is cocreatie?
 • Conclussie focusgroepen voorjaar. In de focusgroepen peilden we naar de verwachtingen van 65+-ers, vrijwilligers,professionals en mantelzorgers over ons platform.
 • Partner in de kijker: Kenniscentrum Woonzorg Brussel

volledige nieuwsbrief

 

23/09/2014 AzoB

De Actief zorgzame Buurt is een samenwerking tussen 5 partners.

Partner in de kijker: ziekteverzekeraar DKV Belgium. 

volledige nieuwsbrief

 

26/06/2014 AzoB 

Maak van uw wijk mee een zorgzame buurt.

Dit is de eerste nieuwsbrief over het project 'Actief zorgzame Buurt' in Merksem. Dit project wil
samen met jullie de levenskwaliteit bij senioren (65+'ers) in de buurt van Oud Merksem behouden en
bevorderen. Wilt u meer weten hoe we dit willen realiseren klik dan zeker door naar onze website:
www.zorgbedrijf.antwerpen.be/actiefzorgzamebuurt .

In Brussel doen we net hetzelfde in de Brabantwijk in Schaarbeek en in de wijk De Jacht in Etterbeek.

Wilt u meer weten hoe de zaken daar verlopen neem dan even een kijkje op www.entour-age.be .
We kunnen dit uiteraard niet alleen en daarom zijn we steeds op zoek naar 65+ers, vrijwilligers,
mantelzorgers en professionelen die hier mee hun schouders willen onder zetten.
We houden u voortaan op de hoogte van onze activiteiten binnen de Actief zorgzame Buurt via de
driemaandelijkse nieuwsbrief.

volledige nieuwsbrief

19 September 2013 - Auteur : L.B./Belga

Het project "Zorg Proeftuinen Vlaanderen" laat de zorgsector nadenken over nieuwe oplossingen die inspelen op de behoeften en levenskwaliteit van ouderen. Dat doen ze door te experimenteren op het werkveld zelf. 

volledige artikel

Geschreven door Nico Krols op 12/08/13 Weliswaar 

In een proeftuin ouderenzorg op initiatief van Vlaams minister Ingrid Lieten worden vernieuwende oplossingen gezocht voor de sterk stijgende zorgvraag. Die zorgvraag komt vandaag, mede door de vergrijzing van onze bevolking, in een versnelling terecht. Betaalbare en toegankelijke thuis- en buurtzorg, en het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen staan centraal. 

volledige artikel